Gå direkt till Nyheten (Miljönärer i Lidköping diplomeras)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Miljönärer i Lidköping diplomeras

Publicerad tisdag, 09 januari 2018, 15:04 av Redaktionen

Miljönärer-1Idag åkte representanter för nämnder och förvaltningar i kommunen runt i staden och premierade de verksamheter och företag som blivit utnämnda till årets Miljönär-verksamhet.   

Det är Avfall Sverige som har tagit fram denna miljömärkning som de utnämnda sedan kan använda som ett slags certifikat över en miljömässig verksamhet. De olika verksamheterna får ett diplom och en fysisk och digital dekal att använda som bevis för ett framsynt arbete i miljöfrågor.

Miljönärer-2-Jag märker stor skillnad i hur folk brukar skor idag jämfört med för bara ett par år sedan. Folk köper dyrare skor och kommer in och lagar istället för slit och släng, förklarar Erik Gustafsson, ägare till Davidssons skomakeri som är en av de fem som idag blivit miljönärmärkt med sin verksamhet.

I och med utmärkelsen passar politiker och tjänstemän idag på att göra studiebesök för att samtala om hur vi tillsammans kan jobba förebyggande med avfall. Det delades också ut ett diplom till dessa företag och organisationer som i år är Vänermuseet, Stadsbiblioteket, Skomakare Davidsson, PK Second hand och Buders skomakeri.

Miljönärer-3-Det här syftar ju till att försöka få till beteendeförändringar och jag tror det är viktigt att få in barn i miljötänket tidigt. Då får vi en generation som tänker återbruk och återvinning helt naturligt, menar Frida Nilsson, centerpartist och ledamot i miljö- och klimatutskottet. På bilden flankerad av Kenneth Svensson, moderat och förste vice ordförande i teknisk servicenämnd. 

Det är tänkt att utmärkelsen skall användas av kommunerna runt om i landet för att inspirera invånarna till att bli miljönärer. Genom att laga, låna, och återvinna och återanvända istället för att köpa nytt sparar vi resurser och påfrestningen på miljön minskar. Informationen till allmänheten är av yttersta vikt i detta arbete och därför är kommunikationen ett avgörande verktyg för att så många som möjligt kan vara med och påverka.

Miljönärer-1-Egentligen borde man nog ringa in loggan med ett hjärta, för den sociala hållbarheten är också mycket viktig i miljöarbetet, säger Lisa Torstensson, hälsa-, miljö och säkerhetsingenjör på Lidköpings kommun, och syftar till PK seconhands humanitära och samhälleliga engagemang i sin helhet. PK second hand är på bilden representerade av Martin Olsson t.hö och Martin Westergren.

Lidköpings kommun har ett uppdrag att jobba förebyggande för att minska mängden avfall och politikerna har valt att inkludera frågan i den av lagar och nationella riktlinjer styrda miljöplan dom jobbar efter. I den avfallsplan som just nu revideras kommer frågan också finnas med.

Miljönärer-5-Vi vill att alla medborgare ska bli miljönärer och tänka igenom sina inköp och göra val utifrån ett miljötänk och här spelar dessa verksamheter en stor roll och det är därför dom får utmärkelsen, säger Kajsa Ezelius, kommunalråd, socialdemokrat och ordförande i miljö- och klimatutskottet.