Gå direkt till Nyheten (Två Skaraborgs-läkare försvarar sina avhandlingar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Två Skaraborgs-läkare försvarar sina avhandlingar

Publicerad fredag, 08 december 2017, 09:28 av - Inskickat material

Snart är det dags för två läkare vid Skaraborgs Sjukhus att disputera. Johan Dahlén Gyllencreutz, specialistläkare vid hudmottagningen, och Lars Ljungström, överläkare vid infektion, kommer båda att försvara sina avhandlingar i dag.

Benefits and risks with digital dermoscopy and teledermoscopy.
Det är titeln på hudläkaren Johan Dahlén Gyllencreutz avhandling. I den ingår fyra studier, med drygt 1 500 vuxna män och kvinnor från Skaraborg och Göteborg, där såväl Sahlgrenska Universitetssjukhuset som Skaraborgs Sjukhus samt 20 vårdcentraler kring Göteborg och i Skaraborg har varit inblandade.

Johan_Dahlen_Gyllencreutz_C050455_KLAR-(002)

– Den största studien som ingår i avhandlingen belönades 2013 med både Sahlgrenskas kvalitetspris och Dagens Medicins pris Guldskalpellen, säger Johan Dahlén Gyllencreutz.

Syftet med avhandlingen har, enligt hudläkaren, varit att studera hur användning av teledermatoskopi påverkar handläggningen av patienter med hudcancer.

Dermatoskopi är en metod som genom förstoring och belysning ger möjlighet att se strukturer i huden, vilket ökar möjligheterna att ställa rätt diagnos vid bedömning av hudtumörer. När dermatoskopiska bilder ingår i en remiss kallas detta för teledermatoskopi.

– Vi har fokuserat på att jämföra hur teledermatoskopiska remisser och pappersremisser påverkar handläggningen av patienter med hudtumörer.

Resultatet av studierna visar att visar att man med teledermatoskopi kan få en säkrare prioritering av hudtumörremisser då man oftare vet vilken diagnos patienten har redan vid remissbedömning. Patienter med hudcancer kan komma till bedömning och behandling snabbare och i de fall operation krävs kan detta bokas in vid första besöket på hudkliniken.

Forskningen har redan bidragit till att en variant av teledermatoskopi ska införas i hela Västra Götalandsregionen.

– Med detta har den första förhoppningen redan förverkligats. Min förhoppning framöver är att metoden nu används på ett så bra sätt som möjligt, så att den ger så stor nytta som möjligt för patienter med hudtumörer. På sikt hoppas jag också att den version av teledermatoskopi som nu kommer att införas (pappersremiss med elektroniska bilder skickade separat) kan bytas ut mot en helt elektronisk remiss.

– Det känns mycket bra, men samtidigt nervöst, säger Johan Dahlén Gyllencreutz.

Svår sepsis lika vanlig som hjärtinfarkt

Samma tid, men i en annan lokal, disputerar infektionsläkaren Lars Ljungström med sin avhandling Community onset sepsis in Sweden, som handlar om hur vanligt det är med svåra infektioner bland vuxna i Skaraborg.

Lars_Ljungstrom_C060491_KLAR-(002)

Under nio månader mellan 2011 och 2012 gjordes en studie av alla patienter på sjukhusen i Skövde och Lidköping, som fick intravenös antibiotikabehandling, 2.850 vårdtillfällen. Resultatet av studien visar att vid 482 av dessa vårdtillfällen hade patienten så kallad svår sepsis. I den gruppen var 28-dagars-mortaliteten 25 procent.

– En slutsats är att svår sepsis är lika vanlig som akut hjärtinfarkt, men att dödligheten inom 28 dagar är fem gånger högre. Risken att såväl insjukna som att avlida ökar kraftigt med stigande ålder. Under 50 års ålder är det få som insjuknar och mycket få som avlider, förklarar Lars Ljungström.

En annan slutsats när det gäller biomarkörer är att inga biomarkörer är helt tillförlitliga, men att den så kallade NL-kvoten, neutrofil-lymfocyt-kvoten, är lika tillförlitlig i diagnostiken av sepsispatienter som procalcitonin, enligt Lars Ljungström.

– Skillnaden är att NL-kvoten reagerar snabbare, kan fås på varje blodstatus utan extra provtagning och dessutom är mycket billigare än procalcitonin.

Infektionsläkaren förklarar även att med den nya definitionen och kriterierna för sepsis som kom 2016 (Sepsis-3) blir andelen med sepsis tre gånger större än med svår sepsis.

– Jag hoppas att min forskning till att börja med leder till en diskussion bland svenska infektionsläkare om de nya sepsis-kriterierna. De gör att antalet patienter med sepsis blir tre gånger större, men medelåldern är hög. Är det så vi vill ha det?

– Just nu känns det bara roligt, även om det innan varit ordentligt svettigt. Genom arbetet har jag lärt mig själv väldigt mycket som jag aldrig hade kunnat lära mig på något annat sätt och som har gjort mig till en betydligt bättre doktor.

– Jag har också lärt mig mycket via de kollegor som hjälpt till med detta projekt. Vi är sju stycken som var och en bidragit mycket genom åren och som har gjort arbete mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat åstadkomma på egen hand. Det har varit en så kreativ grupp att arbeta tillsammans med.

/Foto: Bild och media, Skaraborgs Sjukhus