Gå direkt till Nyheten (Navens och Hjortens fyrar blir byggnadsminne)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Lördag 24 augusti 2019
  1. Dagens namn:
  2. Bartolomeus
  3. I morgon:
  4. Lovisa och Louise

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Navens och Hjortens fyrar blir byggnadsminne

Publicerad torsdag, 07 december 2017, 12:53 av Björn Smitterberg

navensfyr_nedklippgI dag beslutade regeringen att förklara Navens och Hjortens fyrplatser  för statligt byggnadsminne. Utöver den förklaras ytterligare sju fyrplatser i Sverige, varav en lotsstation, för statligt byggnadsminne.

naven_fyr2

– Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Motiveringen för Navens fyrplats lyder:

”Navens fyrplats är en av Vänerns mest traditionsrika och välkända fyrplatser, centralt belägen och synlig vida omkring. Fyrbostadshuset med fyrtornet är ett av de mest välbevarade och genuina fyrhusen i Vänern. Byggnadstypen är ett exempel på de fabrikstillverkade mindre fyrarna av trä som blev ett komplement till de större fyrarna av sten, tegel eller järn.”

Byggnadsminnet omfattar följande byggnader:
Fyrbostadshus med fyrtorn, uppfört 1856, tillbyggt 1886
Uthus, byggt 1934

Motiveringen för Hjortens fyrplats lyder:

”Hjortens fyrplats är den enda fyrplats i Vänern som Kungliga Lotsverket inrättat och drivit. Tillkomsten var en direkt följd av att Göta kanal medförde ökad sjöfart på Vänern och har alltså en direkt koppling till kanalbygget. Fyrar på platsen har lång hävd då farvattnen kring Hjortens udde räknas till de besvärligaste i Vänern. Det stora fyrtornet i trä är ett av Vänerns äldsta. Fyrtypen är kulturhistoriskt intressant eftersom dess form senare skulle utvecklas i Heidenstams välkända järnfyrar. Fyrplatsen har en välbevarad och komplex bebyggelse med några ovanliga byggnadstyper representerade.”

Byggnadsminnet omfattar följande byggnader inom ett avgränsat område motsvarande uddens yttersta del:
Fyrtorn, uppförd 1852
Bostadshus, uppförd 1852, ombyggt 1872
Uthus, uppförd 1852
Uthus, uppförd 1842
F.d. raketbod, uppförd under 1900-talet
F.d. fotogenbod, uppförd under 1900-talet
”Båtkraken”, okänt år

Regeringens beslut omfattar fyrplatser i Skellefteå, Mellerud, Kramfors, Höganäs, Lidköping, Helsingborg och på Gotland och Orust.

/Foto från Naven – Lidköpingsnytts arkiv.