Gå direkt till Nyheten (Första revisionsrapporten om ekonomin vid Social & Arbetsmarknad)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Söndag 18 november 2018
  1. Dagens namn:
  2. Lillemor och Moa
  3. I morgon:
  4. Elisabet och Lisbet

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Första revisionsrapporten om ekonomin vid Social & Arbetsmarknad

Publicerad onsdag, 06 december 2017, 13:51 av Björn Smitterberg

– Kostnaderna för verksamheten har inte minskat i samma takt som volymen på insatser och inte i takt med intäkterna.
Det konstateras i en första av de revisionsrapporter som är att vänta efter höstens kaotiska läge på förvaltningen Social & Arbetsmarknad.

Ekonomin för förvaltningen har under andra halvåret i år hamnat i utförsbacke efter att statens bidrag för flyktingverksamheten minskat kraftigt. (Läs tidigare artikel i Lidköpingsnytt)

Främst handlar intäkterna om ersättning för mottagandet av ensamkommande barn men också nyanlända.
2015 slog flyktingkrisen till och det vidtogs en rad extraordinära insatser för att på ett humant sätt ta hand om alla flyktingar som kom. Verksamheten expanderade snabbt.

– Sedan ett drygt år tillbaka gäller det motsatta då antalet personer som kommer till Sverige är betydligt lägre och att fler får besked om att de ska återvända. Migrationsverkets ersättningar utgår per individ vilket gör att förändringar i antal personer slår snabbt och direkt på den kommunala ekonomin, står det i rapporten som kommit denna vecka.

– Förvaltningens beräkning av intäkter innevarande år, vilket låg till grund för årets budget, var träffsäker. Intäkterna ser ut att bli i nivå med de budgeterade.

Däremot har antaganden för kommande år inte gjorts på ett riktigt sätt och därför väntas stort underskott jämfört med den budget som kommunfullmäktige tidigare godkänt på förslag av social- och arbetsmarknadsnämnden.

– Det saknas en grundad bedömning om antalet personer och därmed vilka intäkter som är att vänta.

Denna utredning pekar särskilt på intäkterna för flyktingmottagningen har det konstaterats att kostnader inte minskat skett i den utsträckning och i den takt som den minskade volymen och därmed intäkterna kräver.

Det reviderade budgetförslaget som Social & Arbetsmarknad har tagit fram under hösten ger en mer rättvisande bild av vad man kan förvänta vad gäller volym och intäkter i verksamheten.

 

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet