Gå direkt till Nyheten (Kommunens budget:
Sverigedemokraterna vill utveckla i takt med tiden utan ”hittepåprojekt”)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Fredag 28 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kommunens budget:
Sverigedemokraterna vill utveckla i takt med tiden utan ”hittepåprojekt”

Publicerad måndag, 20 november 2017, 10:42 av Björn Smitterberg

sd-logo-ikonI Sverigedemokraternas förslag till ekonomisk plan för 2019, 2020 och 2021 i Lidköping uttrycks oro för ekonomin och investeringsbehoven. Utvecklingen av befolkningssiffrorna bedöms som realistiska i planerna, och man föreslår att Framnäsområdet prioriteras för bostäder före Hamnstaden.

Lidköpingsnytt presenterar kommenterade delen – inte hela siffermaterialet i tabellerna.

SD Lidköpings vision om hur Lidköping utvecklas i takt med tiden är realistisk med mål som är greppbara. Vi tror att Lidköpings kommun är över 42.000 invånare 2030.

Kommunens upplåning är oroväckande hög och gör att investeringar får flyttas framåt i tid för att upplåningsramen inte ska växa mer. Kommunen måste börja amortera mer på sin skuld och frigöra investeringsutrymme för framtiden. God ekonomisk hushållning är ett lagkrav och ska efterföljas. Nämndernas dispositioner minskas och förklaras med att investeringar ska in i den ordinarie investeringsbudgeten.

Samhällsbyggnadsnämnd
Vi vill på allvar sudda ut gränsen mellan landsbygd och stad. Det går att bygga bostäder och företag även på Landsbygden. Landsbygden hamnar i bakgrunden när större delar av investeringarna sker för Lidköpings centrumutveckling. Landsbygdens möjligheter ska framhävas. Därför tillför vi investeringsmedel avsatta för landsbygdsutveckling. Medborgarförslag som utvecklar landsbygden ska särskilt främjas och tilldelas investeringsmedel från landsbygdsutvecklingsposten.
Vi vill bevara stadskärnans utseende utan förtätningar. Hela staden ska utvecklas inte bara stadskärnan. Torget ska fortfarande vara torget utan en massahittepå.
I takt med att invånarantalet ökar och därmed trafiken i Lidköping ökar måste stadens huvudleder genomgå en utveckling för att skapa ett bättre trafikflyt. En trafikutredning måste tillsättas för att komma fram till åtgärder som gör att trafiken flyter på alla tider på dygnet. Stadens trafikleder måste hänga med stadsutvecklingen och kommer att bli nästa stora investering efter reningsverket.

Teknisk Servicenämnd
Lidköpings kommun står inför stora investeringar inom VA och elnät. Det nya avloppsreningsverket måste från start innehålla rening av läkemedel och mikroplaster. Svaren på våra motioner kommer att ligga grund för en investeringskostnad vilket vi inväntar. Nedgrävning av högspänningskablar frigör byggbar mark. Tun ska få kommunalt vattenoch fiber.

Kultur & Fritidsnämnden
En uppdaterad badhusutredning skall påvisa det framtida behovet av ett nytt badhus och vart det skall byggas. Det skall inte förekomma någon dyrbar arkitekttävling utan det går att köpa ritningar till badhus som har uppförts i någon annan kommun. Denna utredning ska även innehålla Framnäsbadets framtid.

Kommunstyrelsen och Intern Service
Vi anser att förskolor och skolor kan byggas med samma ritningar och på så vis hålls projekterings-och byggnationskostnader nere. Befintliga förskolor ska löpande rustas upp. Verksamhet som idag är placerade i lokaler avsedda för äldreboenden skall på sikt flyttas ur. Äldreboende behövs som äldreboende. Om behovet av nya förskolor,skolor och äldreboenden inte är akut rekommenderar vi att bygga när denna nuvarande högkonjunktur viker ner.

Framnäs är en mer lämpad stadsdel att bygga bostäder i. Marken är inte förorenad och ligger tillräckligt långt ifrån befintligt reningsverk för att snabbare planläggas för bostäder. En stadsdelsutveckling av Framnäs ligger därmed närmare tillhands för att underlätta bostadsbristen på lägenheter i Lidköping. Hamnstadsprojektet läggs på is till det nya reningsverket är i drift och en ordentlig utredning av markförhållandena visar om det är lämpligt och ekonomiskt försvarbart att bygga bostäder i detta område.Investeringsbudget 2019-2021

En kommentar på “Kommunens budget:
Sverigedemokraterna vill utveckla i takt med tiden utan ”hittepåprojekt””

  1. Roberth Andersson(SD) skriver:

    Nu gäller ju ”hittepåprojekt” torget som framgår i vår text.

Kommentarerna är stängda