Gå direkt till Nyheten (Investerar 870 miljoner kronor…)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Fredag 28 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Investerar 870 miljoner kronor…

Publicerad fredag, 06 oktober 2017, 11:48 av Björn Smitterberg

Teknisk Servicenämnd har fastställt en ekonomisk plan för åren 2019, 2020 och 2021. Investeringsbudgeten omfattar totalt 869,7 miljoner kronor. 

Den största delen av investeringarna kommer 2020 (350 miljoner) och den minsta under 2021.

Det här är investeringar som kommunen måste skaffa pengar till, men det belastar framför allt kunderna och inte skattebetalarna (vilket ju ofta är desamma). Taxehöjningar kommer på elnät, renhållning och VA-avgifter.

Lidköping Elnät har sin stora investering i nya stationen vid Ekestubben. Ledningar till den nya stationen är dragna, grunden är lagd och byggnaden börjar ta form. I vår ska vattenfall bygga om sin ledning och utrustningen i stationen monteras. Lidköping elnät vill därefter bygga om den gamla stationen vid Gösen för 40 miljoner kronor, bygga nya lokaler för cirka 20 miljoner samt bygga nya elkablar till bl a Vinninga, örslösa och Friel samt reinvestera på landsbygden. Dessa investeringar handlar om åtskilliga miljoner kronor.
Lidköping Elnät vill (fördelat per de tre åren) investera 75,1 miljoner, 55,9 miljoner och 28,9 miljoner kronor. Sammanlagt 159 miljoner kronor.

Lidköpings Bredband fortsätter utbyggnaden. Här omfattar satsningarna 26 miljoner kronor, 17,4 miljon er och 22,4 miljoner kronor. Sammanlagt 65,8 miljoner kronor.

VA-enheten står inför investering i nytt avloppsreningsverk samtidigt som VA-verken ses över och en ledning till Tun ska byggas för 54 miljoner kronor. Reningsverket vid Ekestubben beräknas kosta 575 miljoner kronor.
VA-enheten vill de tre åren satsa 232,4 miljoner kronor, 272,9 miljoner kronor och 122,6 miljoner kronor. sammanlagt: nära 628 miljoner kronor.

Även Renhållningen står inför investeringar, bl a mer än 6,5 miljoner i nya fordon och maskiner. En stor investering i Kartåsen avslutas nu men nya satsningar görs med en miljon om året – bl a rening av lakvatten. Renhållningen satsar 5,7 miljoner kronor, 3,7 och 3,7. sammanlagt 13 miljoner kronor.

Hur har kommunen råd – Jo, Lidköpings kommun lånar av en för flera kommuner gemensam bank. Lånen betalas sedan av genom inkomster från taxor som kunderna betalar.

En kommentar på “Investerar 870 miljoner kronor…”

  1. Roberth Andersson (SD) skriver:

    Lidköpings kommun har en internbank vars upplåningsram ligger på 3.3 miljarder för tillfället. Den har de senaste åren ökat i oroväckande hög hastighet. Kommunen amorterar i så låg grad att denna skuld kommer att få betalas av kommande generationer. Det är ett grundläggande fel.
    Om den inte kan betalas nu. Hur ska då den kunna krympa i framtiden. Det är populärt att låna till låg ränta men det är en bubbla som spricker när räntan höjs.

Kommentarerna är stängda