Gå direkt till Nyheten (Förslaget till vägar, tåg och sjöfart för västra Sverige)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. Måndag 27 maj 2019
 1. Dagens namn:
 2. Beda och Blenda
 3. I morgon:
 4. Ingeborg och Borghild

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslaget till vägar, tåg och sjöfart för västra Sverige

Publicerad torsdag, 31 augusti 2017, 15:51 av Redaktionen

kinnekullebanan_140430Trafikverket har i eftermiddag kompletterat överlämnandet av ny infrastrukturplan med ett pressmeddelande gällande västra Sverige. Det pressmeddelandet återges här. 

Lidköpingsnytt har tidigare i dag skrivit om planen och delar av vad som planeras i Västsverige. Klicka.

Ur pressmeddelande om Västra Sverige:

Västra Sverige, med Hallands, Värmlands och Västra Götalands län, är Nordens främsta transport- och logistikregion. I de större tillväxtorterna i regionen finns behov av stadsutveckling och bebyggelseplanering samtidigt som anspråk på det statliga transportsystemet gör att lokala transporter ska samsas med långväga gods och personresor.

– I Västra Sverige ligger fokus mycket på åtgärder som ska skapa en ännu mer tillförlitlig järnväg. Vi ser en fortsatt satsning på Västkustbanan med dubbelspår i Varberg och omfattande satsningar på Västra stambanan. En stor satsning kommer också att ske på regionala järnvägar. Sedan har vi flera större pågående investeringar i Göteborgsregionen exempelvis Västlänken, Hamnbanan och Marieholmstunneln som byggs under Göta älv, säger Håkan Wennerström, regional direktör i Väst, Trafikverket.

– Vidare är ett effektivt godsflöde en förutsättning för att kunna hantera och upprätthålla det nav för godstrafiken som Västra Sverige utgör. Vi prioriterar en ombyggnad av slussarna i Trollhätte kanal. Samtidigt fortsätter arbetet med att skapa trafiksäkra och tillgängliga vägar i regionen, där det mest omfattande är investeringen av E20 genom Västra Götaland, säger Håkan Wennerström.

Exempel på projekt för Västra Götalands län:

 • Västra stambanan. Fortsatt utbyggnad under planperioden. Banans maximala kapacitet är nådd och samtidigt finns det önskemål om att köra fler tåg än vad som är möjligt.
 • Fortsatt utbyggnad av E20. Etapperna klara 2025, med undantag för etappen genom Alingsås.
 • Slussarna i Trollhätte kanal. Start senare delen av perioden 2024-2029. Dagens slussar är byggda med gammal teknik och i alltför dåligt skick för att det ska vara realistiskt att rusta upp dem.
 • Sävenäs rangerbangård. Start under planperioden. Bättre tillgänglighet i viktiga godsstråk på järnväg gynnar näringslivet.
 • Göteborg-Borås. Planeringen fortgår och projektet ligger med som utpekad brist, vilket innebär att vi får medel för fortsatt planering. Finns med som förslag på namngivna investeringar till en utökad ram med 10 procent.
 • Farleden Göteborgs hamn. Kapacitetshöjning av farled och hamn. Planeringen fortgår och projektet ligger med som utpekad brist.