Gå direkt till Nyheten (104 barn börjar på Sjölunda skola)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

104 barn börjar på Sjölunda skola

Publicerad tisdag, 08 augusti 2017, 13:45 av Mikael Ingebäck

Sjölunda-skola-3Efter fyra år av planering, ritning, byggande och till sist rekrytering är rektor Elisabet Ingemarsson redo att ta emot de första eleverna på Lidköpings nyaste skola.

I byggsvängen sägs det att tredje gången någon bygger ett hus så blir allt perfekt. De två tidigare projekten är där erfarenhet skapas och misstag görs. Ur det perspektivet är Sjölunda skola perfekt. Det är nämligen Elisabet Ingemarssons tredje projekt, efter Lilleskog och Råda mosse förskola. Hon är visserligen nöjd med de förstnämnda men det är först nu allt fallit på plats.

-Jag tyckte nog att det fick vara bra efter Råda mosse men när erbjudandet kom så kunde jag inte låta bli. Det är så fantastiskt roligt att vara delaktig i hela processen. Alltifrån vision, planläggning, arkitektur och organisation, säger Elisabet Ingemarsson, rektor på Sjölunda och Otterstad skola.

Sjölunda-skola-8

Skolan byggs likväl för att möta ett framtida behov med nytt invånarantal som för elasticiteten i ett varierande elevantal i demografiska variationer. Pedagogiken är dock helt central och Elisabet Ingemarsson talar mycket om att möta elever både som individer och som grupp. Den nya skolan och dess lokaler är utformade för att skapa de absolut bästa förutsättningarna för att utföra det uppdraget.

Förvaltningschefen Gunilla Kindberg har jobbat mycket för den samsyn nämnder, förvaltningar och lokala organisationer behöver för att effektivt möta samhällets förändringar och behov. En annan förutsättning är naturligtvis en ekonomi som tillåter att man kan möta dessa utmaningar. Efter att ha jobbat på många skolor i landet och sett exempel av ännu fler vid otaliga besök tycker Elisabet Ingemarsson att Lidköping har det fantastiskt bra med lyhörda politiker och tjänstemän.

Sjölunda-skola-1-Jag vill att elever som gått här skall känna stolthet och glädje av att fått växa upp och utvecklas i dessa miljöer, säger Elisabet Ingemarsson i ett hav av ljudisolerade stolar till skolans matsal. 

Matsalen är tillsammans med aulan en av de stora mötesplatserna där elever kommer vistas i större antal. Det är därför mycket viktigt att det ljud som uppkommer av samvaron hålls nere på minimum. Det är av den anledningen ljudabsorbenter i både väggar och tak. På golvet ligger en Flotex-matta av samma typ som installerats i Stadsbiblioteket och på De La Gardieskolan. Matsalen kommer att ha en uteservering där barnen kan sitta och äta nära naturen under fina dagar.Sjölunda-skola-5-Jag har rekryterat 16 lärare, förskolelärare och pedagoger för att möta de 350 elever som kommer att gå här när verksamheten är i full gång. De har alla olika bakgrund och ålder för jag gillar att blanda olika människor med olika erfarenheter, Säger Elisabeth Ingemarsson, när hon ställer upp kollegorna för ett klassfoto på vad som skall bli matsalens uteservering.

Verksamheten tjuvstartar med fritids på måndag, annars börjar de 104 första eleverna i förskoleklass, klass ett och två, måndagen därpå. Det är främst elever från förskolan som ligger vägg i vägg samt elever från Stenhammarskolan som ingår i dessa grupper. Efter att etapp 2 har besiktigats vid luciatid kommer resterande klasser igång efter nyår. Fullt antal elever kommer dock inte att uppnås förrän tidigast höstterminen 2018. Det är naturligtvis speciellt för de barn som kommer från förskolan bredvid och som sett skolan växa fram med hjälp av kranar, lastbilar och traktorer, att få börja i den samma.

Sjölunda-skola-6I etapp två ingår förutom gymnastiksal, bildsal och musiksal även den aulan som för tillfället agerar byggarbetsplats. Allt är enligt plan och innan allt är klart får personalen helt enkelt hitta kreativa lösningar på de ämnen som sen skall hushålla i de nya lokalerna.

Sjölunda-skola-7-Vi träffade många av eleverna vid en familjekväll vid Sjölunda semesterby i Maj, så helt okända är vi inte, men det ska bli roligt att komma igång, säger Sofia Sabel Andersson, Nina Tengbom och Anne-Sofie Olsson som blir lärare för nya årskurs två.

Det är ett glatt gäng som ställer upp för en sista bild och även om det ansvar som väntar skulle kännas tungt, så är stämningen påtagligt uppsluppen. Både av glädje för den nya arbetsplatsen och utav förväntan av att få skola våra barn och yngsta invånare.Sjölunda-skola-3