Gå direkt till Nyheten (107 i Lidköping skolkade för mycket)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 21 juni 2018
  1. Dagens namn:
  2. Alf och Alvar
  3. I morgon:
  4. Paulina och Paula

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

107 i Lidköping skolkade för mycket

Publicerad torsdag, 13 juli 2017, 19:41 av Björn Smitterberg

107 elever vid gymnasiet i Lidköping fick under det gångna läsåret sitt studiehjälpmedel indraget på grund av skolk. Totalt var det 1.953 som tillerkändes ekonomiskt stöd.

En förutsättning ör att man inte skolkar.

Siffrorna var något lägre efter förra vårterminen, men med små skillnader.

CSN skriver i sitt pressmeddelande – ur vilket ovanstående siffror är hämtade:

Drygt 25 500 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 7,9 procent av alla elever. Nivån är den samma som i fjol – rekordhög.

Under läsåret 2016/2017 fick 7,9 procent av Sveriges cirka 321 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. Motsvarande siffra för de föregående läsåren var 7,9 respektive 7,1 procent. Årets siffra ligger kvar på en rekordhög nivå.

Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste tio läsåren. En förklaring är de skärpta riktlinjerna för skolornas rapportering som CSN införde för fem år sedan. Ytterligare en förklaring är att en allt högre andel elever får studiebidraget indraget i storstäderna.
– Framför allt Stockholms och Skåne län har fått en högre andel skolkare på senare år. En stor del av gymnasieeleverna finns i dessa län och när det ökar där har det en tydlig påverkan på utvecklingen för landet som helhet, säger Magnus Berndtsson, kontorschef vid CSN.

I Stockholms län fick 11,5 procent studiebidraget indraget på grund av skolk, den högsta andelen i hela landet. Motsvarande andel för Skåne var 9,1 procent. Gotland, som tidigare legat i topp i statistiken, har minskat sin andel avsevärt det gångna läsåret.

Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet