Gå direkt till Nyheten (Enighet om framtidens sjukvård – men vad betyder det?)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 04 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Enighet om framtidens sjukvård – men vad betyder det?

Publicerad tisdag, 09 maj 2017, 18:08 av Redaktionen

det är inte helt lätt att få fram de viktiga inslagen i det pressmeddelande som Västra Götalandsregionen i dag presenterade, efter att en helt enig regionsstyrelse antagit ett utvecklingsprogram för hälso- och sjukvården. Det varar dock peka mot färre sjukhus och mer närvård, samt digitalisering.

Här är pressmeddelandet:

Under tisdagen fattade regionstyrelsen i Västra Götaland ett historiskt beslut när samtliga partier i styrelsen godkände förslaget till ny strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Omställningen delas in i fyra övergripande områden: (1) utveckling av den nära vården, (2) koncentration av vård för bättre kvalitet och tillgänglighet, (3) utveckling av digitala vårdformer och tjänster, samt (4) fokuserering på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

– Det är mycket glädjande att vi i politisk enighet kan staka ut riktning för framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Enigheten skapar förutsättningar för stabilitet och kontinuitet och ökar möjligheterna för att vi ska lyckas med våra gemensamma ambitioner. Det svåra arbete återstår dock när vi nu ska förverkliga strategin, men visst är detta första steg ett historiskt beslut, säger Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som lett arbetet med strategin.

– Att stärka den nära vården utanför sjukhusets väggar är en fråga om både kvalitet och patientsäkerhet. De fem sjukaste procenten av invånarna förbrukar 80 procent av sjukvårdens resurser. Att stärka vården för dessa guldkortspatienter in i hemmets trygga vrå, är nyckeln för att klara av framtidens hälso- och sjukvård, säger Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Att på ett positivt sätt använda de möjligheter som ny teknik ger är en viktig del i att klara omställningen av vården. Såväl vårdens medarbetare som regionens invånare har rätt att förvänta sig betydligt snabbare framsteg än tidigare. Inledningsvis måste vårdens digitala miljö komma ikapp resten av samhället. I nästa steg behöver föråldrade arbetsmetoder fasas ut till förmån för nya sätt att tänka och arbeta, säger Martin Andreasson (M), ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Det ska vara enkelt för dig som patient att få dina vårdbehov tillgodosedda på bästa tänkbara sätt. Därför samlar vi nu viss specialiserad vård till färre ställen för säkerställa en högre kvalitet och patientsäkerhet. Samtidigt ska våra lokalsjukhus utvecklas och få tydligare profiler och ansvarsområden, säger Cecilia Andersson (C), ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Att rusta den nära vården så att den kan möta den psykiska ohälsan hos hela befolkningen är en viktig del av den omställning av vården som Västra Götalandsregionen står inför, avslutar Monica Selin (KD), ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.