Gå direkt till Nyheten (Grönblå ledning av regionen i debattartikel:
– Vi når målen i kollektivtrafiken!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 augusti 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Grönblå ledning av regionen i debattartikel:
– Vi når målen i kollektivtrafiken!

Publicerad söndag, 19 mars 2017, 17:33 av Insändare

debatt-insikonGrönblå kallas den samverkan som ger allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet majoritet i Västra Götalandsregionen. Det är företrädare för denna samverkan som står för den debattartikel om kollektivtrafiken som här presenteras.

Kollektivtrafiken når sina mål

För att kunna nå klimatmålen och ge våra barn och barnbarn en god miljö att leva i måste fler åka kollektivt. Ju fler som tar tåget, bussen, spårvagnen eller båten för att ta sig fram desto bättre för miljön. Därför har vi högt satta mål när det gäller utvecklingen av kollektivtrafik i Västra Götaland. Nu har Kollektivtrafiknämnden fått resultatet av vårt första Trafikförsörjningsprogram – vi når våra mål på nästan alla punkter. Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka och för att nå dit satte vi upp fyra delmål.

1. Fördubblat resande till år 2025. Här ligger vi i linje med målet. Resandet har stadigt ökat varje år och vi ser en fortsatt positiv utveckling.
2. Nöjda resenärer är en förutsättning för att fler ska vilja åka. Här ser vi också en positiv utveckling.
3. Vi behöver vara tillgängliga för alla resenärsgrupper och snart är nästan alla fordon anpassade. Det som släpar är anpassningen av hållplatserna, men där pågår ett samarbete med kommunerna.
4. Miljöpåverkan, där vi både ska minska transportsektorns miljöpåverkan i stort liksom i vår egen fordonsflotta. Här överträffar vi våra målsättningar! Vi kör nu på över 90 % förnybara bränslen och andra vill nu lära sig av oss hur man kan utveckla framtidens fordon och bränslen.

Vi i den grönblå majoriteten är stolta över vad som gjorts hittills och tar nu sikte på framtiden. I vårt nya Trafikförsörjningsprogram finns bland annat ett fortsatt arbete för ett enkelt och rättvist biljettsystem, en ny utredning om hur trafiken på landsbygden kan utvecklas och tätare samarbete med kommunerna för smartare resor och linjedragningar. Vi ska även arbeta med hur vi kan underlätta för våra resenärer att kombinera sina olika färdmedel som t ex kollektivtrafik och cykel. Vårt första program gick mycket bra att genomföra, nu tar vi nästa steg för att kollektivtrafiken ska bli det självklara valet för allt fler.

Ulrika Frick (MP)
Daniel Andersson (L)
Gunilla Levén (M)
Roland Karlsson (C)
Magnus Jacobsson (KD)
Kollektivtrafiknämnden Västra Götaland