Gå direkt till Nyheten (F7-chefen: Vi fortsätter stärka försvaret!)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 maj 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

F7-chefen: Vi fortsätter stärka försvaret!

Publicerad onsdag, 15 februari 2017, 13:21 av - Inskickat material

flygdag-2015-hercules-formationChefen för F7 Såtenäs, Lars Helmrich, har återkommit med en ny artikel – den förra skrevs i höstas – med sin syn på utvecklingen i världen och den roll som F7 spelar. I artikel slås fast att F7 spelar roll i det svenska försvaret.
– F 7 fortsätter arbetet med att stärka vårt nationella försvar, är rubriken på artikeln som återges i sin helhet.

Sedan 2015 har Sverige en ny försvarspolitisk inriktning. Vi har nu arbetat efter den inriktningen i drygt ett år. Min avsikt är här att beskriva vad vi gjort för att stärka försvaret av Sverige under det året samt vad vi planerar för verksamhet under innevarande år. Men först några rader om omvärldsutvecklingen, som är orsaken till den nya försvarsinriktningen.

Utvecklingen i vår omvärld har under en längre tid varit negativ. Ryssland har genom kriget i Georgien 2008, den illegala annekteringen av Krim och det pågående kriget i andra delar av Ukraina visat att tröskeln för att använda militära medel är lägre än vad vi tidigare bedömt. Landet utvecklas också negativt när det gäller yttrandefrihet, respekt för mänskliga rättigheter och nu senast när det gäller för oss så självklara saker som att inte tolerera våld i hemmet. Sammantaget så är bilden att den ryska regimen styr landet åt helt motsatt håll relativt de värden vi i västvärlden står för samt att landet fortsätter sin militära upprustning med stormaktsambitioner och hotfulla utspel mot grannländer. Till denna bild ska fogas oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern och inte minst det pågående kriget i Syrien. Här finns grogrund för radikal islamism som använder terror som medel samt är grundorsaken till de påfrestningarna Europa upplever från de senaste årens flyktingströmmar. Tillsammans med Brexit utsätts den europeiska sammanhållningen för påfrestningar samtidigt som det råder osäkerhet om USA:s framtida säkerhetspolitik. Slutsatsen är att det runtomkring oss finns flera negativa trender som förefaller förstärka varandra och ökar osäkerheten och riskerna i Europa och i vårt närområde.

Den nu gällande inriktningen av Försvarsmakten är ett svar på den beskrivna utvecklingen. Den innebär ett tydligt fokus på det nationella försvaret och på att stärka samarbetet med andra samt även på totalförsvaret. Därför ökar vi nu vår militära förmåga och utökar samarbetena med andra länder och organisationer. De internationella insatserna är fortfarande viktiga, men har minskat i omfattning.

Från 2016 organiseras hela F 7 som krigsförband med huvuduppgifter inom det nationella försvaret. Transport- och specialflygverksamheten stärker sin nationella förmåga men fortsätter också sina internationella insatser. Stridsflygdivisionerna utbildar nya piloter och övar för nationellt försvar. På marken stärker vi förmågan att klargöra flygplan samt att skydda och hålla flygfälten öppna även under krigsliknande förhållanden.  F 7 har idag en utökad personalram relativt före det senaste försvarsbeslutet och vi jobbar hårt med att rekrytera nya medarbetare.

Försvarsmaktens och F 7s uppdrag innebär att vi ska öka tröskeleffekten, höja tillgängligheten och fördjupa samarbeten med andra. Det innebär också ett skifte av fokus från teoretiska planer och kompetenser till praktiska färdigheter och verksamhet här och nu. Genom tidigarelagd militär närvaro på Gotland och återinförandet av kustrobot försvårar vi för en angripare och höjer därmed tröskeln för den som vill angripa Sverige. Under 2016 introducerades jaktroboten Meteor. Det är en toppmodern robot framtagen i samarbete mellan sex europeiska länder. Sverige är idag enda landet med Meteorförmåga och har sannolikt Europas mest kapabla stridsflygplan, en rejält ökad tröskeleffekt. Ett annat viktigt steg är att återigen kunna sprida våra flygstridskrafter utanför våra flottiljflygplatser och därigenom minska sårbarheten. Därför var det extra viktigt att vi under Flygvapenövningen förra året genomförde landning med TP 84 på Råda flygfält. Efter mer än 10 år har vi på F 7 återupptagit soldatutbildning och arbetar tillsammans med Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet med att krigsplacera personal i krigsförbanden. På så vis ökar tillgängligheten av våra förband. Flygvapnet och F 7 fördjupar samarbeten med andra förband, exempelvis luftvärnsbataljonen i Halmstad, de mekaniserade förbanden i Skövde och förbanden i Karlsborg. Vi deltar i fler övningar, både i Sverige och utomlands, tillsammans med andra länder. Vi tar nu också flera steg för att utveckla samarbeten med andra aktörer i samhället och stärka hela totalförsvaret. Totalförsvaret syftar till att säkerhetsställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga. Samtidigt fortsätter vi med internationell a insatser med transportflyget, framförallt till Försvarsmaktens insatsområden. Ett relativt okänt samarbete är Strategic Airlift Capability. F 7 ansvarar för Sveriges bidrag till ett tolvnationers samarbete inom transportflygområdet. Tillsammans opererar vi tre C-17 flygplan, baserade i Ungern. Sammantaget ökar detta vår militära förmåga här och nu och syftar till att stärka förtroendet för vår försvarsförmåga. På så vis bidrar F 7 till Försvarsmaktens stabiliserande roll i norra Europa.

Under 2017 kommer vi fortsätt i samma riktning; övningar, samarbeten, soldatutbildning, rekrytering med mera. Särskilt viktigt för F 7 är att öka ambitionen att kunna operera inom fler delar av Såtenäs/Råda basen, inklusive riksväg 44. En annan höjdpunkt under året är Försvarsmaktsövning Aurora i höst. Det blir den största övningen inom Försvarsmakten sedan 1993 med deltagare från flera länder och från hela totalförsvaret.

Som Chef för F 7 känner jag stolthet över den försvarsförmåga vi levererar varje dag, både i Sverige och utomlands. Samtidigt måste vi också ha ett långsiktigt perspektiv. Därför är den nu pågående debatten om hur Försvarsmaktens förmåga kan bibehållas framöver relativt omvärlden välkommen.

Vi försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Det handlar både om vår rätt att som nation fatta självständiga beslut men lika mycket om att varje individ har rätt att bestämma hur han eller hon lever sina liv. Det är de värden vi försvarar!

Lars Helmrich, Chef Skaraborgs Flygflottilj, F 7