Gå direkt till Nyheten (Mötesplats för pensionärer i Mellby)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Mötesplats för pensionärer i Mellby

Publicerad Friday, 27 January 2017, 17:27 av - Inskickat material

Genom initiativ av Mellby-Åsaka hembygdsförening hade ett 30-tal pensionärer samlats från socknarna Mellby, Gillstad och Åsaka för att få information av företrädare för Vård och Omsorgsförvaltningen i Lidköpings kommun. Först hälsade ordföranden i föreningen Torwald Åberg alla välkomna och inledde med att efter den nya kommunindelningen ökade svårigheten att ta sig till kärnverksamheten i kommunen speciellt för äldre genom att socknarna tömts på all kommunal och statlig service.

Därefter informerade Paula Evertsson, administrativ chef om förvaltningens verksamhet och de vitsord som tas fram av Socialstyrelsen om äldrevården har gett Lidköping ett mycket högt betyg. Mötesplatserna och den betydelse de haft för att öka kontakten mellan ensamma äldre och under 2016 gjordes tusentals besök på de olika platserna, vilket är ett bevis för att de verkligen behövs.  Ewa Gustavsson, volontärsamordnare berättade sedan om sin verksamhet och hur det är att vara volontär. Man får träffa nya personer och ingår i en gemenskap som för många är ett sätt att bryta ensamheten och till stor glädje för dem man hjälper. Det är enkelt att bli volontär man anmäler sig och får sedan kallelse att hjälpa till i stödet av dem som behöver hjälp i någon form. Kommunen lämnar ersättning för transporter med egen bil och man är försäkrad om något händer.

Efter en kaffepaus med semla fick de närvarande frågan om man ville ha en mötesplats i Mellby vilket besvarade med ja av en majoritet. Fråga blev hur detta skulle organiseras och man enades om att träffas igen för att fortsätta diskutera detta och vilka aktiviteter man skulle satsa på. Man kan få hjälp med annonsering på kommunens plats i NLT och i Lidköpingsnytt. De tre socknarna har långt till övriga mötesplatser och att träffa grannarna och kunna göra saker tillsammans är en viktig del i tillvaron.  För övrigt lämnar kommunens hemsida en viktig och detaljerad information om verksamheten i kommunens Vård och Omsorg.

Torwald Åberg