Gå direkt till Nyheten (Debatt: Västfastigheter är jämställd och framsynt)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 04 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Västfastigheter är jämställd och framsynt

Publicerad måndag, 19 december 2016, 15:29 av Insändare

debatt-insikonEtt gott exempel på bra jämställdhetsarbete i vår region.
Det skriver moderaten Anna Lena Holberg och liberalen Maria Ådahl i en debattartikel.
Västra Götalandsregionen (VGR) har höga målsättningar när det gäller jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

För oss som politiker känns det roligt att den förvaltning som vi representerar är ett så gott exempel på en organisation som är i framkant i dessa frågor. VGR:s fastighetsförvaltare Västfastigheter är en jämställd och framsynt arbetsgivare som arbetar målmedvetet för att öka jämställdhet och mångfald.

Två år i rad, 2014 och 2015, har man vunnit JÄMIX-priset. JÄMIX, är Nyckeltalsintitutets jämställdhetsindex. Det används av ett stort antal företag och organisationer i Sverige och belyser många viktiga aspekter av jämställdhet.

Västfastigheter har tagit hem priset bland annat tack vare en hög andel kvinnliga chefer, den helt jämna könsfördelningen i såväl ledningsgrupp som bland förvaltare och projektledare och ett helt jämställt uttag av föräldradagar. Man har också en förhållandevis låg sjukfrånvaro på totalt 3,6 procent (2016). Hur stor del som det målmedvetna jämställdhetsarbetet betyder för den låga sjukfrånvaron vet vi inte, men det har sannolikt viss betydelse.

Konkurrensen om arbetskraften, inte minst inom byggbranschen, blir allt hårdare och då vill det till att man är en bra och attraktiv arbetsgivare, både för att befintlig personal ska trivas och stanna kvar och för att man ska kunna locka till sig ny personal. Vi vet att många ungdomar, som ju är framtidens arbetskraft, tittar på hur jämställd en arbetsgivare är när man väljer jobb. En rapport som Vision tog fram 2013 ”Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare” där drygt 650 studenter och yrkesverksamma under 35 år deltog, visade att närmare nio av tio (88 procent) ansåg att det i stor eller viss utsträckning är viktigt att ens arbetsgivare/framtida arbetsgivare jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor. Varannan (51 procent) ansåg att en arbetsgivares jämställdhetsarbete är en faktor när de söker sig till ett nytt jobb.

Att jobba med jämställdhet och mångfald är en ständigt pågående process som man aldrig blir klar med. Även om det görs många goda insatser i såväl region, kommuner som i privata företag och organisationer så går det totalt sett, fortfarande för långsamt. Vi kommer att göra det vi kan för att fortsätta att driva på utvecklingen.

Anna-Lena Holberg (M) ordf fastighetsnämnden, VGR
Maria Ådahl (L) 1:e vice ordf fastighetsnämnden, VGR