Gå direkt till Nyheten (SCB: Trendbrott för småhuspriser)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 maj 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

SCB: Trendbrott för småhuspriser

Publicerad torsdag, 08 december 2016, 10:08 av Redaktionen

Trendbrott i prisutvecklingen för småhus
Sedan toppnoteringen i augusti, till och med november, har priserna för småhus sjunkit med nästan 1 procent. Priserna för småhus är dock 1 procent högre för den senaste tremånadersperioden september – november, jämfört med den föregående perioden juni – augusti.
Läs mer

Ökad brist på socionomer
Årets Arbetskraftsbarometer visar att det är fortsatt brist på arbetssökande inom många utbildningsgrupper. Arbetsgivarna uppger att det är stor brist på sjuksköterskor, både specialistutbildade och grundutbildade, samt på lärare. För flera utbildningsinriktningar har bristen på personal ökat jämfört med tidigare, vilket exempelvis gäller för socionomer och byggutbildade.
Läs mer

Ökad hushållskonsumtion
Mellan september och oktober ökade konsumtionen med 1,1 procent, i säsongrensade värden. För perioden augusti-oktober ökade konsumtionen med 0,2 procent, i säsongrensade tal, jämfört med perioden maj-juli. Hushållskonsumtionen ökade med 3,3 procent under oktober 2016 jämfört med motsvarande månad förra året.
Läs mer

Minskad produktion inom näringslivet i oktober
Produktionen inom näringslivet minskade med 0,4 procent i oktober jämfört med september, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 2,8 procent i kalenderkorrigerade tal.
Läs mer