Gå direkt till Nyheten (Nytt från SCB idag)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 maj 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nytt från SCB idag

Publicerad tisdag, 15 november 2016, 10:04 av Björn Smitterberg

Marginellt minskat kapacitetsutnyttjande i industrin
Industrins kapacitetsutnyttjande minskade marginellt med 0,3 procentenheter under det tredje kvartalet 2016 jämfört med det andra kvartalet 2016, i säsongrensade tal.
Läs mer

Uppsving för ärter och åkerbönor
I år blev de totala skördarna av ärter och åkerbönor 97 200 respektive 101 100 ton. Det är en ökning med 96 respektive 52 procent jämfört med genomsnitten för de senaste fem åren. Med ärter menas här ärter för djurfoder och till ärtsoppa med mera, inte konservärter eller färska ärter för infrysning.
Läs mer

Företagens lager ökade tredje kvartalet 2016
Svenska företags lager ökade med 10,2 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet. Ökningen motsvarar en uppgång med 2,1 procent i volym.
Läs mer

Inflationstakten 1,2 procent
Inflationstakten enligt KPI steg till 1,2 procent i oktober från 0,9 procent i september. KPI steg med 0,3 procent från september till oktober 2016. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) steg till 1,4 procent i oktober från 1,2 procent i september.
Läs mer