Gå direkt till Nyheten (Statistiskt om forskning och arbetslöshet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 31 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Statistiskt om forskning och arbetslöshet

Publicerad torsdag, 20 oktober 2016, 10:49 av Björn Smitterberg

Stora skillnader i FoU-verksamheten i offentlig sektor
Den offentliga sektorns utgifter för egen forskning och utveckling (FoU) uppgick 2015 till 6,4 miljarder kronor. Det är en minskning med 75 miljoner kronor sedan 2013. Den egna FoU-verksamheten skiljde sig, som alltid, mycket åt mellan delsektorerna.
Läs mer

Arbetslösheten minskar
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 916 000 i september 2016, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 84 000. Antalet arbetslösa uppgick till 317 000, vilket motsvarar en minskning med 31 000. Andelen arbetslösa minskade med 0,6 procentenheter till 6,1 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 168,7 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningsgraden och på en svag minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,9 procent.
Läs mer

– SCB