Gå direkt till Nyheten (Religionens återkomst – föreläsning på måndagskvällen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Religionens återkomst – föreläsning på måndagskvällen

Publicerad tisdag, 18 oktober 2016, 09:48 av Redaktionen

Bengt Kristensson Uggla, professor vid Teologisk Högskolan i Stockholm bland annat, föreläste utifrån sin bok Katedralens skugga om det sekulära Sverige och religionen med utgångspunkt från kristendomen.

Föredragshållaren försökte ge en bild av det moderna Europas framväxt från senmedeltid till våra dagar utifrån en slags kristen historiesyn. En utveckling där religion ställdes mot vetenskap och det sistnämnda kom att dominera det västerländska samhället – i synnerhet då Sverige, som är det mest sekulariserade landet i Världen.

Nu menade Bengt Kristensson Uggla att religionen aktualiseras igen. Inte minst beroende på de invandrargrupper som kommit till Sverige och där religionen, både islam och kristendom, spelar en stor roll för den enskilde.

– Vi befinner oss i ett postsekulärt samhälle, menade han.

Till detta kan invändas att det är ett påstående, som ofta används av kristna debattörer, som inte förklaras eller på något sätt bevisats med fakta. Om man ser ut i världen skulle man tvärt om kunna säga att kravet på sekularisering ökar i de länder och områden som domineras av religion.

Den dryga timmen långa framställningen gav ändå många intressanta exemplifierade frågeställningar om det kristna och dess betydelse för vår samhälleliga kultur och dess framväxt.

En annan tankegång som slog an var, enligt föredragshållaren, vårt behov av ”förtrollning” särskilt visad i populariteten för populärlitteratur som Harry Potter och Sagan om Ringen, som alltså skulle vara exempel på någon slags religiös längtan.

Tyvärr blev tiden för frågor något begränsad eftersom tåget i Skövde måste passas, men några frågeställningar hann ändå att besvaras och diskuteras.

Av ovanstående kan lätt konstateras att skribenten här har en om inte helt motsatt historiesyn, så näst intill. Men man kan förstå och respektera föredragshållarens vinklingar eftersom hans önskan är att ge religionen, i detta fall kristendomen, en ny renässans och större plats i samhället Sverige. Och med den avsikten verkade han ha lyckats, med tanke på de uppskattande applåder och kommentarer han fick av publiken.