Gå direkt till Nyheten (Förhandlingar pågår om anslutning till nya miljöverket
Avsiktsförklaring nära med Grästorp, Essunga och Vara)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Fredag 28 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förhandlingar pågår om anslutning till nya miljöverket
Avsiktsförklaring nära med Grästorp, Essunga och Vara

Publicerad torsdag, 06 oktober 2016, 18:01 av Björn Smitterberg

Det finns mycket som pekar på att det nya miljöverket – eller reningsverket – i Lidköping kommer att behöva byggas ut ganska snart. Dels för att få med alla de delar som man på grund av tveksamhet om regler låter bli i dag (läkemedel) och dels för att andra kommuner kan komma att koppla på.

Redan under de närmaste tiden kan det komma avsiktsförklaringar. Grästorp och Essunga står närmast i tur – medan Varas avlopps-situation är mer komplicerad med flera befintliga reningsverk.

Begreppet avloppsreningsverk är på väg att bytas ut – det handlar om miljöverk. Det reningsverk som Lidköping har i dag klarar inte grundläggande krav längre. Och, slås fast i Teknisk Servicenämnd i dag, absolut inte om det ska bo 45.000 personer i Lidköping.

Politiken som deltagit i dag är mycket nöjd med utredningen som presenterats. Linda Lundström som är chef för Teknisk Service och Pernilla Brattström som är VA-chef har tillsammans med konsulterna Carl Dahlberg och Maria Mases vid Sweco gjort det som i dag kallas förstudie. Tiden är knapp och därör har anbudsprocessen redan smygstartat när det gäller att skapa systemhandlingar och projektering. Byggstart kan komma 2018.

Nära 45.000 kubikmeter lera måste grävas bort från området i Hovby som är aktuellt – i papperen kallas det Ängens Avloppsreningsverk. I dag vet ingen var man skall lägga denna lera. Leran måste ligga ett år innan den kan användas till något annat.

Det finns även tre olika alternativ för att dra ledningarna från pumpstationen vid Järnvägsbron ut till reningsverket. I första hand vill man utnyttja Lidan – men det finns tecken på att Lidan innehåller arkeologiska hinder. Då kan det bli aktuellt att gå vid sidan av Lidan och tvärs igenom Majåker. Ett annat alternativ är att bygga ledningen under Rörstrandsleden och utmed 184:an.

Kommunfullmäktige behöver fatta sitt beslut i januari för att tidplanen ska hålla. De politiker som var på plats i dag – främst socialdemokraten Jeanette Wångdahl som är ordförande i nämnden och moderaten Kenneth Svensson som är alliansens talesperson – var tydliga med att detta är ett bra och nödvändigt projekt.

– Inte minst med tanke på det ansvar Lidköping som en av de stora strandkommunerna har för vattnet i Vänern.