Gå direkt till Nyheten (Regionen höjer miljökraven)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 04 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regionen höjer miljökraven

Publicerad tisdag, 27 september 2016, 12:00 av Björn Smitterberg

Regionstyrelsen antog i dag ”Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020”.
Ärendet kommer sedan tas upp under regionfullmäktiges sammanträde i oktober.

Utgångspunkten för Västra Götalandsregionens miljöarbete är att genom förebyggande arbete undvika att fler människor blir sjuka.
Miljöplanen syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarligaämnen samt en hållbar resursanvändning.

– I den nya miljöplanen höjer vi ribban för våra målsättningar och breddar oss i fråga om vilka områden vi angriper, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i miljönämnden.

Jämfört med miljöprogram 2014-2016 har följande tillkommit i miljöplan 2017- 2020:

 • Definition av fossiloberoende transporter och byggnader 2020
  – Minska klimatpåverkande utsläppen med 80 % jämfört med 2006 nivå.
 • Bredare omfattning av målområde Kemikalier och Produkter och Avfall
  – Produkter och Avfall: Från tre till sex prioriterade produktområden (byggvaror, förbrukningsprodukter, elektronik, inredning, textil, livsmedel).
  – Kemikalier: Fokus på miljö- och hälsofarliga ämnen i varor tillsammans med fortsatt arbete avseende kemiska produkter.
 • Mål om minskad klimatpåverkan från livsmedel
  – Kompletterande till mål om ökad andel ekologiska livsmedel inom målområde livsmedel.
 • Målområde Lustgas byter namn till Medicinska gaser
  – Målområdet inkluderar nu förutom åtgärder om minskade utsläpp av lustgas även en åtgärd om minskade utsläpp av övriga klimatpåverkande anestesigaser.-Vi ska vara den ledande regionen i Sverige när det gäller energieffektivisering av fastigheter, vi ska ha en fossilfri fordonsflotta senast 2030 samt fasa ut farliga kemikalier, minska matsvinn och öka återvinningen, fortsätter Kristina Jonäng (C).