Gå direkt till Nyheten (Ny statistik från SCB i dag)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 10 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ny statistik från SCB i dag

Publicerad tisdag, 27 september 2016, 10:48 av Redaktionen

Export- och importpriserna steg i augusti

Producentpriserna totalt steg med 1,0 procent mellan juli och augusti. Under samma period steg priserna på importmarknaden med 1,9 procent, på exportmarknaden med 1,5 procent samt på hemmamarknaden med 0,4 procent.
Läs mer

Lägre tillväxttakt för hushållslån
I augusti hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,5 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med juli. Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 453 miljarder kronor i augusti. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående månad och 239 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.
Läs mer

Handelsnettot -10,3 miljarder kronor i augusti
Varuexporten uppgick under augusti till 87,4 miljarder kronor och varuimporten till 97,7 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -10,3 miljarder kronor.
Läs mer

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i augusti
Försäljningsvolymen ökade med 2,8 procent i augusti jämfört med motsvarande månad 2015. Dagligvaruhandeln minskade med 1,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.
Läs mer