Gå direkt till Nyheten (Kinne-Frukt vill utvecklas
Flera företag vill köpa mark)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 31 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kinne-Frukt vill utvecklas
Flera företag vill köpa mark

Publicerad torsdag, 15 september 2016, 14:17 av Björn Smitterberg

Ett preliminärt avtal finns nu mellan Lidköpings kommun och Kinne-Frukt AB. Företaget vill köpa 3.000 kvadratmeter mark i anslutning till den befintliga på Kartåsen för att kunna utvecklas.

Ett annat bolag – Visionsbolaget 11025 AB, ett dotterbolag till kommunala Lidköpings Näringslivsfastigheter – vill köpa ett markområde vid Plastgatan. Här handlar det om 10.600 kvadratmeter som skall användas för lagerlokal.

En ny hall för visning av husbilar planeras i Lidköping Ida & Niclas Invest AB vill köpa 5.000 kvadratmeter för ändamålet. Marken ligger mellan Råda Mossevägen och Ringleden.

Råda Elektriska AB vill sälja mark vid Nonnens väg. Det är ett hittills obebyggt område avsett för småindustri på 2.500 kvadratmeter. Kommunen har anmält intresse och preliminärt avtal finns.

Alla markaffärer måste godkännas politiskt.

Caroline Welin och Linda Öjdal har tecknat ett preliminärt kontrakt om att sälja mark till kommunen.
Det handlar om drygt 12 hektar fördelat på tre skiften. Två av dessa finns väster om Läckövägen och är skogsmark, ett tredje ligger i Tofta och gränsar till Vänern. Köpeskillingen är enligt det ännu inte godkända avtalet 2,8 miljoner kronor.