Gå direkt till Nyheten (Beslut om strandskydd – men Lidköping får vänta)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Beslut om strandskydd – men Lidköping får vänta

Publicerad måndag, 12 september 2016, 10:00 av Björn Smitterberg

Länsstyrelsen har beslutat om nya strandskyddsgränser i 22 kommuner i Västra Götalands län för att värna om natur- och friluftsvärden i berörda områden.
Beslut om Lidköpings kommuns stränder har inte avgjorts, det skall prövas i mark- och miljööverdomstolen under hösten.

Bakgrunden är att regeringen i våras upphävde Länsstyrelsens tidigare beslut om nya strandskyddsgränser på grund av formella fel (ingen annonsering i vissa lokala tidningar samt juridiska teknikaliteter). Regeringen har endast prövat, och underkänt, den formella delen av beslutet men inte prövat lämpligheten i de nya strandskyddsgränserna. De nya besluten överensstämmer i stort sett med de gamla, med undantag av några mindre justeringar på enstaka platser. De formella fel som regeringen pekat på har givetvis också åtgärdats.

De berörda kommunerna är Alingsås, Dals-Ed, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Kungälv, Lilla Edet, Mellerud, Mölndal, Orust, Skara, Stenungsund, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Vänersborg.

Besluten innebär generellt ett ökat skydd längs Bohuskusten och en minskning i inlandet, och utgår från riktlinjerna i förarbetena till miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till stränderna enligt allemansrätten och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. Nya byggnader och anläggningar samt större åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur kräver dispens. Strandskydd hindrar dock inte pågående markanvändning. Jordbruk, skogsbruk och fiske som bedrivs som näringsverksamhet med viss inkomst är undantagna från strandskyddet.