Gå direkt till Nyheten (Ny statistik i dag)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ny statistik i dag

Publicerad torsdag, 08 september 2016, 10:01 av Redaktionen

Småhuspriserna fortsätter stiga
Småhuspriserna steg med drygt 4 procent under den senaste tremånadersperioden juni-augusti 2016, jämfört med den föregående perioden mars-maj 2016. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 11 procent. Läs mer

Hushållskonsumtionen nästintill oförändrad
Mellan juli och juni minskade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,1 procent. För perioden maj-juli ökade konsumtionen med 1,2 procent, i säsongrensade tal, jämfört med perioden februari-april. Hushållskonsumtionen ökade med 2,3 procent under juli 2016 jämfört med motsvarande månad förra året. Läs mer

Ökad produktion inom näringslivet
Produktionen inom näringslivet ökade med 0,6 procent i juli jämfört med juni, korrigerat för säsongeffekter. Jämfört med juli 2015 ökade produktionen med 4,5 procent i kalenderkorrigerade tal. Läs mer

Företagens satsningar på FoU ökade 2015
Enligt preliminära uppgifter ökade både företagsektorn och universitets- och högskolesektorn sina satsningar på egen FoU under 2015 jämfört med 2013. Företagen satsade sammanlagt 95 miljarder kronor och universitet och högskolor satsade 37 miljarder kronor. FoU-verksamheten inom offentlig sektor var betydligt mindre och uppgick till 5 miljarder kronor, vilket var en minskning sedan 2013. Läs mer

– SCB