Gå direkt till Nyheten (Värmeverket byter namn till Lidköping Energi
”Produktionen av energi skall utvecklas”)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 november 2019
  1. Dagens namn:
  2. Pontus och Marina
  3. I morgon:
  4. Helga och Olga

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Värmeverket byter namn till Lidköping Energi
”Produktionen av energi skall utvecklas”

Publicerad onsdag, 07 september 2016, 13:22 av Redaktionen

vermeverk-2linkarkidköpings Värmeverk har de senaste åren jobbat målmedvetet för att ytterligare effektivisera sin produktion av fjärrvärme och göra den ännu mer miljöanpassad.
– Vi har gjort strategiskt viktiga framtidsinvesteringar i anläggningen och är inne i en mycket positiv process där hållbar energi och stärkt kundservice är prioriterade områden, säger VD:n Peter Johansson. Senare i höst byter bolaget också namn till Lidköping Energi.

Det har hänt mycket sedan kommunens helägda bolag Lidköpings Värmeverk AB startade 1974, skriver det av kommunen helägda företaget i ett pressmeddelande.

Då handlade det om att producera värme genom att centralisera förbränningen av olja. År 2016 handlar det om att vidareutveckla en redan miljöanpassad distribution av fjärrvärme, baserad på återvunnet brännbart material från både hushåll och industrier. Råvaran kommer från Lidköping och flera av grannkommunerna, men importeras också från bland annat Storbritannien och Norge där tillgången på effektiv förbränning med maximal energiåtervinning är betydligt sämre än i Sverige.

Parallellt med långsiktiga investeringar i själva anläggningen har Lidköpings Värmeverk lagt mycket kraft på att utveckla företagets organisation och arbetsprocesser.

peter-johansson_vermeverket

– Vi levererar fjärrvärme till drygt 4 200 kunder i Lidköping. Fjärrvärmebolag i betydligt större kommuner än vår har oftast mycket färre kunder, så vi lyckas verkligen återvinna och distribuera mycket energi som annars skulle gått till spillo. Samtidigt ställer det stora antalet kunder stora krav på att vi fortsätter utveckla både vårt produkterbjudande och vår kundservice, påpekar Peter Johansson, som tillträdde som VD 2012 – bilden.

Han konstaterar att energimarknaden aldrig står stilla och att de ökade miljökraven driver fram nya tekniker – som också öppnar nya möjligheter. Sedan länge producerar bolaget exempelvis el i två turbiner samt ånga och hetvatten för industrins tillverkningsprocesser. Tillsammans svarar det sammanlagt för drygt en fjärdedel av företagets leveranser. Tre fjärdedelar är ren fjärrvärme och totalt motsvarar nuvarande produktion över 90 procent av uppvärmningsbehovet för Lidköpings alla bostäder och 60 procent av industrins behov.
– Vi tänker fortsätta att se över hur vi kontinuerligt kan utveckla vår produktion på olika sätt, för att minska miljöbelastningen och effektivisera energianvändandet för våra kunder, påpekar Peter Johansson.

Det är ett av skälen till att företagsnamnet senare i höst kommer att ändras till Lidköping Energi.
– Lidköping Energi beskriver på ett bättre sätt vad vi faktiskt gör. Vi levererar ju redan idag energi i flera olika former och vårt uppdrag är även i fortsättningen att tillhandahålla hållbar och lokalt producerad energi. Det stärker samtidigt Lidköping som miljökommun, säger Peter Johansson.

Kommunledningen informerades i dag då Peter Johansson från Värmeverket besökt kommunstyrelsen.