Gå direkt till Nyheten (Debatt: Protest mot rivning av sjukhusbyggnad
– Flytta medicinmuseet till Stadsträdgården!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Protest mot rivning av sjukhusbyggnad
– Flytta medicinmuseet till Stadsträdgården!

Publicerad tisdag, 12 juli 2016, 08:48 av Redaktionen

debatt-insikonBeslut har fattats att riva en av de äldre byggnaderna vid sjukhuset i Lidköping, en byggnad som fram till för en kort tid sedan innehöll samlingar av museala sjukhusdetaljer. Torwald Åberg, som representerar Västergötlands Hembygdsförbund – och även är politiskt engagerad genom Liberalerna – protesterar.

Sjukhusmuseet en del i kulturarvet

Enligt Riksantikvarieämbetet berättar byggnadsminnen om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia.

Vad ska vi göra med den äldre bebyggelsen?
Ska vi låta allt förfalla för att sedan riva ner och bygga nytt?
Eller ska vi underhålla och vårda de byggnader vi redan har?

Det senare är sannolikt ett bättre alternativ. Ett välvårdat kulturarv är en värdefull samhällsresurs. Det kan ge positiva upplevelser och en god ekonomi särskilt i turistsammanhang.

Det ger också förståelse av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. Vem har egentligen rätt att bara för egen vinnings skull rasera något som andra med svett och möda byggt upp?

bildfr_sjukhusbild_v8

Nu försöker ett mäktigt företag, Västfastigheter, rasera en kulturbyggnad i Lidköping. Trots att både kommunen och Länsstyrelsen har avstyrkt rivningslov har Mark och miljödomstolen gett detta tillstånd. Det gäller alltså medicinmuseet, tidigare portvaktshuset och vaktmästarbostaden på lasarettet i Lidköping som nu skall rivas och ersättas av några enstaka parkeringsplatser.

Huset påminner många lidköpingsbor om den tiden då där fanns en portvakt som bestämde om man fick besöka sjukhuset. Viss tid användes också en del av huset som epidemisjukhus när extra plats behövdes.

Huset är en viktig pendang till de mäktiga sjukhusbyggnaderna och kan lätta upp den stress många känner inför sitt sjukhusbesök.

Enligt kommunen tänker man inte överklaga då man inte räknar med att vinna i nästa instans.
Man borde tänka om, för att förlänga betänketiden, så att andra lösningar kan hinna utformas t.ex. att flytta huset som vore ganska enkelt med dagens tekniska resurser. Ett antal hus i Lidköping har flyttats genom tiderna t.ex. Pomonahuset. Säkert finns det plats i Stadsträdgården där det skulle utgöra ett värdefullt tillskott. Användningen är redan given som medicinskt museum, men kanske något annat vore tänkbart. Byggnaden är i ett utmärkt skick och kräver ingen renoveringskostnad.

Eftersom kommunen sagt nej bör man av konsekvens ta på sig flyttkostnaden. Säkert finns det också medel att söka för flytten.

Vad säger Nikolai Gille om detta och Lidköpings Hembygdsförening? Nikolai Gille behöver säkert ytterligare en publik byggnad för sina omfattande historiska samlingar om kommunen.

Torwald Åberg
Västergötlands Hembygdsförbund

Bild: Lidköpingsnytts arkiv