Gå direkt till Nyheten (Debatt: Det ska vara attraktivt att jobba i regionen)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 02 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Det ska vara attraktivt att jobba i regionen

Publicerad tisdag, 12 juli 2016, 18:33 av Insändare

debatt-insikonDet skall vara lockande att söka jobb i Västra Götalandsregionen, och de anställda skall ha förutsättningar för att göra bra jobb.
Det skriver företrädare för den politiska majoriteten som leder Västra Götalandsregionen i en debattartikel.

Medarbetarna ska ha förutsättningar att göra ett gott jobb

Västra Götalandsregionen ska vara attraktiv att söka sig till, att arbeta för och utvecklas i. I budget för 2017 lägger GrönBlå Samverkan stor vikt vid att regionen ska arbeta för att förebygga och främja en god hälsa för sina medarbetare genom satsningar på arbetsmiljö, ledarskap och friskvård, men också ta ansvar för rehabilitering för att få en snabb återgång i arbete. Arbetsmiljön och arbetsförhållandena behöver förändras och förbättras. Ett led i att utveckla en långsiktigt god hälsa är att se över arbetsbelastningen som upplevs som hög, samt pröva och utvärdera olika arbetstidsmodeller.

Lönesatsningarna som har gjorts och görs i budget 2017 har varit och är ramhöjande utöver det ordinarie lönepåslaget. Vi fortsätter vår satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Grönblå Samverkan gör kraftfulla insatser på utbildningssidan för att underlätta kompetensförsörjningen. Yrkesintroduktion fortsätter till undersköterskor, skötare, barnsköterskor och sjuksköterskor för att de ska komma in i arbetet på ett tryggt och säkert sätt.

Medarbetarnas administrativa börda ska minska så att mer tid kan gå till det patientnära arbetet. Därför satsar vi en miljard till utveckling av IT-miljön fram till 2018. Vi fortsätter arbetet med uppgiftsväxling och teamarbete. Uppgiftväxling ger goda resultat patient- och personalmässigt samt ekonomiskt.

Den GrönBlå majoriteten vill att arbetet inom Institutet för stressmedicin, vidareutvecklas i syfte att ge bättre möjligheter till förebyggande stöd och rehabilitering. Vi satsar 15 miljoner kronor extra 2017 för att förstärka arbetet med att minska sjukskrivningar. En kartläggning ska göras av goda exempel från olika arbetsmiljöprojekt. Det är även viktigt att erbjuda olika förmåner av företagshälsovård samt hälsofrämjande insatser.

PLUS (Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård) fortsätter för utlandsutbildad personal. Genom att intensifiera arbetet med validering kan rekrytering inom hälso- och sjukvården underlättas.

Detta är exempel från GrönBlå Samverkans budget 2017 för medarbetare, för lika väl som att vården ska vara personcentrerad så ska den även vara medarbetarcentrerad!

Ordförande Personalutskottet Gunilla Levén (M)
Ledamot Tina Ehn (MP)
Ledamot Brigitta Adolfsson (L)
Ledamot Cecilia Andersson (C)
Ersättare Conny Brännberg (KD)