Gå direkt till Nyheten (Satsning för kortare köer)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Satsning för kortare köer

Publicerad tisdag, 03 maj 2016, 14:48 av Redaktionen

Alltför många patienter i Västra Götalandsregionen får vänta alltför lång tid till ett första besök och till behandling till den specialiserade sjukvården. De långa köerna är ett resultat av otillräcklig produktion under många år. Idag är antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på ett första besök cirka 15 000 patienter i Västra Götalandsregionen. Flest patienter väntar inom diagnosområdena ögon, hud, ortopedi och allmän kirurgi. För behandlingar är siffran cirka 6 000 som väntat mer än 90 dagar.

Situationen gör nu att den politiska ledningen inom GrönBlå Samverkan redan under våren genomför en stor tillgänglighetssatsning med början under 2016, men som kommer att få en långsiktig fortsättning i den satsning som görs i GrönBlå Samverkans förslag till regionbudget för perioden 2017 till 2019.

– Inför 2015 sköt vi till 750 mnkr till sjukhusen för att komma tillrätta med tillgänglighetsproblematiken. Vi ser nu att den satsningen inte gav tillräcklig effekt och vi vill därför vidta ytterligare åtgärder, säger Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

I GrönBlå Samverkans förslag till budget för 2017 tillförs därför Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ytterligare 140 mnkr för att stärka tillgängligheten till den planerade vården. Resursförstärkningen ligger kvar under hela planperioden. Medlen ska användas för att långsiktigt upphandla uppdrag hos externa utförare och i förekommande fall även utöka beställningarna till regionens sjukhus.

– Den bristande tillgängligheten riskerar att urholka förtroendet för hälso- och sjukvården. Men långa väntetider leder framför allt till oro och lidande för den som tvingas att vänta. Det är därför prioriterat för oss i ledningen att nu göra allt för att komma till rätta med köerna, säger Jonas Andersson.

– Detta är en långsiktig satsning som jag är övertygad om kommer att få effekt. Genom denna välkomna satsning kan vi ta tillvara den kapacitet som finns hos externa utförare, men också hos regionens sjukhus, fortsätter Jonas Andersson (L).

Målet är att Västra Götalandsregionen inom tre år inte ska han någon patient som väntat längre än 90 dagar till ett besök eller till sin behandling.

– Vårt mål är att bygga bort köerna inom tre år. Det är ett högt uppsatt mål, men samtidigt är vi skyldiga regionens invånare att inte sikta lägre, avslutar Jonas Andersson (L).