Gå direkt till Nyheten (18,7 miljoner för sjukhusvård av nyanlända i Skaraborg)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 juli 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

18,7 miljoner för sjukhusvård av nyanlända i Skaraborg

Publicerad onsdag, 02 mars 2016, 17:08 av Redaktionen

I dag beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen om fördelningen av 150 miljoner kronor till hälso- och sjukvården som Västra Götalandsregionen tilldelats i statsbidrag för att hantera flyktingsituationen.

Medlen fördelades på så sätt att sjukhusen erhåller 85 miljoner kronor, 24,5 miljoner riktas till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att förstärka på vårdcentralerna, beställd primärvård förstärks med 12 miljoner, barn- och ungdomstandvård får 12 miljoner, habilitering och hälsa 5 miljoner, 4,5 miljoner avsätts till Angereds Närsjukhus Flyktingbarnteam, utbildning och information får 3 miljoner och slutligen förstärks smittskyddet med 1 miljon kronor.

Sedan tidigare har regionstyrelsen fördelat ut 26 miljoner kronor, bland annat till verksamheter som utför hälsoundersökningar.

– Detta är ett angeläget beslut och det känns bra att vi nu får ut dessa pengar i verksamheterna för att möta de behov som finns på grund av flyktingsituationen, säger Tony Johansson MP), förste vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Trycket på verksamheterna inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland har ökat på grund av de ökade flyktingströmmarna och därför har arbetet med att göra en behovsanalys och utifrån denna ta fram ett förslag till hur pengarna skulle fördelas utförts skyndsamt. Till grund för fördelningen ligger både en analys av hur olika verksamheter såsom sjukhusvård, primärvård och tandvård belastats liksom hur trycket på verksamheterna ser ut geografiskt.

– Sjukhusen får en fördelning efter kommunernas flyktingåtaganden under 2015. Här kan vi exempelvis notera att kommunerna i norra och östra delarna i regionen tagit emot flest flyktingar i förhållande till folkmängd och i norr fanns allra flest kommunplacerade flyktingar 2015.

– Samma tänk har vi använt oss av när det gäller vårdcentralerna. Här får hälso- och sjukvårdsnämnderna tilldelningen av pengarna. Nämnderna är nära sina kommuner och de vårdcentraler som finns där och har därför god kontroll över hur de olika vårdcentralerna är belastade. De kan därför på ett effektivt sätt fördela pengarna dit där de behövs mest och ger bäst effekt, avslutar Tony Johansson (MP).

Fördelning av sjukhusens andel (85,0 mnkr):

Sahlgrenska Universitetssjukhuset     23,0

NU-sjukvården                                    24,6

Skaraborgs Sjukhus                           18,7

Södra Älvsborgs Sjukhus                   11,9

Kungälvs sjukhus                                 4,2

Alingsås Lasarett                                 1,7

Angereds Närsjukhus                          0,8

Fördelning av hälso- och sjukvårdsnämndernas (vårdcentralernas) andel (totalt 24,5 mnkr):

Göteborg     6,9

Norra           7,1

Östra           5,4

Södra          3,4

Västra         1,7

– Pressmeddelande