Gå direkt till Nyheten (Handelskammaren: Skaraborgs företag skruvar upp förväntningarna)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 02 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Handelskammaren: Skaraborgs företag skruvar upp förväntningarna

Publicerad måndag, 04 januari 2016, 08:46 av Redaktionen

Efter ett svagt negativt värde i oktober så höjer sig Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator rejält i november. Även företagspanelen visar en starkt ökad optimism inför framtiden både på tre månaders sikt och på ett års sikt.
Västsvenska Handelskammarens konjunkturindikator visar en stark ökning jämfört med oktober månad. De faktorer som ligger till grund för ökningen är bland annat en stark arbetsmarknad med ett lågt antal varsel, en fortsatt hög konsumtion och en god export. Troligtvis syns även effekterna av en påbörjad julhandel här.
– Handelskammarens konjunkturindikator visar att den västsvenska ekonomin har gått bättre under 2015 än under föregående år. En annan god nyhet är att den västsvenska industrin har stärkts under året och nu är betydligt mer positiv än riket generellt. Industriföretagen är en viktig del av den västsvenska ekonomin och har en stor påverkan på sysselsättningen i andra sektorer. För varje jobb inom industrin skapas 1,5 jobb i andra sektorer berättar Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Handelskammarens företagspanel har haft positiva förväntningar på konjunkturen under de senaste två åren men under hösten så har en tveksamhet infunnit sig och förväntningarna har skruvats ner allt mer. I november så bryts den negativa trenden och företagen höjer kraftigt sina prognoser för de kommande månaderna och det kommande året. Särskilt optimistiska är företagen i Göteborgs- och Fyrbodalsregionen.

– I november så återfinner sig en starkare framtidstro bland företagen i Västsverige vilket är glädjande. Jag märker av en stor optimism i regionen just nu, särskilt bland företag i fordonsindustrin och i byggbranschen. Byggföretagen märker att de planer som tagits fram de senaste åren nu närmar sig verkställande vilket bidrar till den starka framtidstron. Företagen som är aktiva i dessa branscher har dock stora rekryteringsbehov och vissa företag har svårt att hitta den kompetens som de behöver inför de kommande åren fortsätter Johan Trouvé.
Antalet varsel under november månad är lågt. Arbetsmarknaden är fortsatt stark i Västsverige och arbetslösheten har minskat under året. Sysselsättningsgraden tros fortsätta öka under det kommande året.

– En hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet i regionen leder till ökad konsumtion som i sin tur får positiva effekter för regionens näringsliv och arbetsmarknad. Det finns dock stora matchningsproblem på arbetsmarknaden som behöver åtgärdas. Dessutom måste det bli enklare för västsvenska företag att ta hit den kompetens som krävs från utlandet säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Företagen i Skaraborg höjer sina prognoser för den kommande utvecklingen av konjunkturen och är något mer positiva än de var under samma månad föregående år. De är fortfarande mer positiva till konjunkturutvecklingen på ett års sikt än till utvecklingen det närmsta kvartalet men glappet minskar något denna månad berättar Bjarne Pettersson, regionchef Skaraborg.

– Både Handelskammarens konjunkturindikator och företagspanel bekräftar de positiva signaler som jag fått från det västsvenska näringslivet. Företagspanelen är optimistisk inför den västsvenska konjunkturens utveckling det närmsta året vilket bådar gott inför 2016 avslutar Johan Trouvé.

Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas. Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt
Västsvenska Handelskammaren är företrädare för det västsvenska näringslivet och en mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Vår kompetens, våra tjänster och vårt nätverk är vår styrka i arbetet att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige. Tillsammans med våra 2700 medlemsföretag arbetar vi för ett västsvenskt näringsliv i världsklass.

– Pressmeddelande