Gå direkt till Nyheten (Västtrafik ändrar prislistan)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Västtrafik ändrar prislistan

Publicerad fredag, 18 september 2015, 16:52 av Björn Smitterberg

taag-blombergstnEnhetliga åldersgränser, rabatt för studenter och resurssvaga grupper samt prisjustering med 5% . 

Kollektivtrafiknämnden har beslutat att Västtrafik ska införa enhetliga åldersgränser för alla biljettslag, 25 procent rabatt på periodkort för studenter och resurssvaga grupper, att sänka priset på resor mellan Kungälvs tätort och Göteborg samt att justera priserna uppåt med i genomsnitt fem procent, från den 3 januari 2016.

  • Åldersgränserna ändras så att ungdomsrabatten gäller alla biljettslag fram till att du fyller 20 år. Det innebär att resenärer över 20 år betalar ordinarie pris för periodkort. Vidare inför vi 25 % rabatt på periodkorten för alla studenter, arbetslösa och andra resurssvaga grupper, oavsett ålder.
  • Dagens ungdomsrabatter för resor med Västtrafik har olika åldersgränser för olika biljettslag, med den kommande ändringen blir åldersgränserna enhetliga och mycket mera överskådliga.
  • Rabatten på 25 procent gäller alla periodkort och kan nyttjas av studenter, sjukpensionärer, långtidssjukskrivna, funktionshindrade och arbetslösa. Studentrabatten införs redan 3 januari, övriga rabatter införs under året.
  • En annan förändring berör resor mellan Kungälv och Göteborg, där resenärerna idag har ett stort prissteg vilket har upplevts som orättvist och ologiskt. Det har också gjort pendelparkeringen i Eriksdal hårt belastad, trots att den har byggts ut i flera omgångar. Genom att låta Kungälvs tätortszon ingå i zonen Göteborg+, istället för Göteborg ++ för periodkorten så minskas denna ”snedsits”.

Västra Götalandsregionen har sedan tidigare beslutat att satsa ytterligare 250 miljoner kronor på kollektivtrafiken under 2016, för en utökad och bättre kollektivtrafik, och för att möta kostnadsökningar. Av dessa kommer ca 90 miljoner kr att gå till trafiksatsningar. Efter prisjusteringen den 3 januari 2016 bidrar även resenärerna till finansieringen med 130 miljoner kronor mer än föregående år, enligt kollektivtrafiknämndens beslut att justera priserna med i genomsnitt fem procent.