Gå direkt till Nyheten (Naturbruksgymnasiet Uddetorp blir kvar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Naturbruksgymnasiet Uddetorp blir kvar

Publicerad tisdag, 15 september 2015, 12:07 av Redaktionen

Den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen – De Grönblå – meddelade i dag vilka naturbruksgymnasier som skall få behålla och utveckla sin gymnasieutbildning. En av skolorna är Uddetorp i Skara vars framtid ifrågasatts flera gånger den senaste tiden. Men enligt det nya förslaget blir alltså Uddetorp kvar.

Här är pressmeddelandet från den politiska majoriteten i sin helhet:

GrönBlå Samverkan gör nu en kraftsamling kring Naturbruksskolorna som kommer att innebära en rejäl strukturomvandling. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för att kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar som attraherar såväl elever som kunniga behöriga lärare. Det handlar också om att möta den gröna näringens behov och stärka utvecklingen av denna bransch som är så viktig för Västra Götaland.

Detta innebär att gymnasieutbildningen på Naturbruksskolorna koncentreras till tre skolor; Sötåsen, Svenljunga samt Uddetorp.

– GrönBlå Samverkan gör en bredare satsning än vad som föreslås i det ursprungliga tjänstemannaförslaget. Majoriteten har länge arbetat med frågan och det är klart att det är ett tufft beslut att ta, men det är ett nödvändigt beslut för att kunna säkerställa en god kvalitet på våra utbildningar och skolor, säger Johnny Magnusson (M), Regionstyrelsens ordförande.

De gröna näringarna i Västra Götaland sysselsätter 30.000 personer inom produktion, förädling, försäljning och tillagning. Naturbruksskolorna i regionen har en viktig roll i att utbilda ungdomar som kan finna intressanta och utvecklande yrken inom denna sektor. Problemet är att skolorna haft för få sökanden och för få behöriga lärare för att kunna bedriva en tillräckligt framgångsrik utbildning på de sex orter där det bedrivits utbildning sedan tidigare.

Med den samordning av utbildningarna som nu görs på Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp kommer Västra Götalandsregionen att kunna erbjuda mycket konkurrenskraftiga utbildningar inom naturbruk även i ett nationellt perspektiv. Det skapar i sin tur en grund för att kunna locka fler behöriga lärare att söka sig till dessa skolor.

”Det är vår vilja och vårt mål att antalet ungdomar som söker och blir antagna till naturbruksutbildningar ska öka för att klara framtida behov av utbildad och kompetent arbetskraft till näringen. Inför dagens beslut har många avvägningar gjorts, vi har lyssnat till de gröna näringarna såsom LRF och andra berörda parter såsom kommunerna, elevhälsan och facket, säger Birgitta Losman, (MP) regionutvecklingsnämndens ordförande.

Arbetet med besluten kännetecknas av fokus på skolor med bättre kvalitet och med en ambition om en framtida ökning av andelen antagna elever i Västra Götaland i jämförelse med Naturbruksskolor i andra län. Ett fortsatt starkt regionalt engagemang och ägarskap ligger väl i linje med det arbete för stärkt regionalt mandat inom arbetsmarknadspolitiken som Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna eftersträvar.

Vuxenutbildningen vid Naturbruksskolorna har stor utvecklingspotential och en hög andel av de unga och vuxna som utbildas där kommer direkt ut i arbete. Organisatoriskt ställer modern vuxenutbildning höga krav på flexibilitet och distansutbildning. Nämnden ser därför gärna att vuxenutbildningen organiseras genom ett samlat utbildningscentra för att öka kvalitén, samtidigt som vuxenutbildning i praktiken ska bedrivas i hela regionen. Det är viktigt med nära tillgång till vuxenutbildning i samtliga regiondelar.

Naturbruksgymnasierna är en viktig del av de satsningar, (ca 200 miljoner kronor), som regionutvecklingsnämnden gör på gröna näringar och kompetensförsörjning. Regionutvecklingsnämnden har de senaste åren stadigt ökat satsningarna på gröna näringar och naturbruksskolorna. Denna trend fortsätter även 2016 och ligger väl i linje med det uppdrag Regionutvecklingsnämnden har från regionfullmäktige att satsa på samspelet stad/land och de gröna näringarna.