Gå direkt till Nyheten (Debatt: Har klimatförändringar naturliga orsaker)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 29 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Har klimatförändringar naturliga orsaker

Publicerad torsdag, 14 maj 2015, 06:46 av Insändare

debatt-insikonPå tisdagskvällen var förre ärkebiskopen Anders Wejryd och en medarbetare i Svenska kyrkan, Henrik Grape, i Lidköping och talade om klimathotet på inbjudan av Lidköpings församling. Sture Åström har andra åsikter i frågan än Anders Wejryd och Henrik Grape, och sture Åström berättar i en artikel om sin syn på klimatförändringarna.

Anders Wejryd och Henrik Grape argumenterar för att vi skall minska utsläppen av koldioxid och skapa klimaträttvisa genom att betala I-ländernas ”klimatskuld” till U-länderna.

Liksom många andra har de blivit grovt vilseförda av FN:s klimatpanel IPCC. Sedan 25 år har den ständigt larmat om kommande katastrofer, vilket alltid slagit fel. De har påstått att koldioxid utgör ”den dominerande drivkraften” för klimatet och t.o.m. sagt sig vara 95 % säkra på det, fast deras datorsimuleringar visat sig mer och mer felaktiga sedan sekelskiftet, då ingen uppvärmning skett. Simuleringarna är alltså meningslösa, men det är på dem IPCC baserar sina förutsägelser om klimatet 2040 och 2100. Det vittnar om bristande vetenskaplig kompetens.

Det självklara för varje riktig forskare är att utgå från det som kunnat mätas och observeras, googla: ”klimatsans rena klimatfakta”.

Den beskedliga uppvärmning av trekvarts grad, som ägde rum under förra seklet, har varit synnerligen välgörande tillsammans med den höjda halten koldioxid i luften. Den gasen är växternas viktigaste näring. Den högre halten har gjort att de klarar sig med mindre vatten, vilket gjort att öknarna minskat. Skördarna har ökat med 20 % på 10 år, vilket betytt mer mat och billigare mat, något som lyft hundratals miljoner människor från hunger och svält. Utsläppen har gjort dubbel nytta: billig energi och billig mat.

Det finns ingen ”klimatskuld”, googla ”koldioxid växt välgörande”.

Inga negativa följder av den högre halten har noterats. I haven finns så mycket basiska mineraler att det inte försuras av mera koldioxid i luften.

Det finns övertygande bevis för att naturliga krafter styr klimatet, naturligtvis främst solen, googla ”solen jorden kallare”. Koldioxidens verkan är så liten att den inte kunnat mätas eller kanske ingen alls. Istället för uppvärmning är en kommande avkylning trolig, tvärt emot IPCC:s förutsägelser.

Grape har skrivit: ” När det gäller den vetenskapliga grunden för klimatproblematiken så litar jag mer till den samlade vetenskapen på området än på de referenser som framförs av Sture Åström.”

Med ”den samlade vetenskapen” menar Grape klimatpanelen IPCC. Den kallar sig ”vetenskaplig” men är först och främst en politisk organisation: Intergovernmental Panel on Climate Change, d.v.s. mellanstatlig, vilket är så politiskt något kan bli. På dess hemsida förklaras FN:s alla 195 nationer vara dess medlemmar, vilka alltså styr IPCC. I de flesta av dessa länder har man inte någon erfarenhet av forskning överhuvudtaget. Deras delegater är därför knappast kvalificerade att bedöma vilka av deras anlitade ”klimatforskare” som är kompetenta och vilka som är charlataner, googla ” som driver ipcc”.

IPCC hissar falsk flagg, då de påstår sig representera ”den samlade vetenskapen”. Det är tvärtom så att den politiska styrningen har fått till följd att världens kvalificerade forskare lämnat dess krets. Fler än 30.000 har protesterat mot dess hypotes om koldioxidens verkan på klimatet. IPCC förtjänar ingen trovärdighet.

Nu görs inga hemligheter av att syftet med klimatavtalet i Paris är att införa en ”global fördelningspolitik”, vilket inte kan förstås som annat än en planekonomi mer eller mindre lika den i Sovjet. Hotet om en klimatkatastrof är alltså bara en förevändning för att införa en ”Ny Världsordning” i en global Överstat med ett komplett annorlunda ekonomiskt system, googla ”Parisavtalet under debatt”.

Det är i högsta grad politik av ett slag kyrkan inte skall ägna sig åt.

Sture Åström

11 kommentarer på “Debatt: Har klimatförändringar naturliga orsaker”

 1. Leif Johansson skriver:

  Ja IPCC är en samling skrämda och köpta säger en del, forskare under FN flagg… Pachauris(f.d. hövding IPPC) anklagades leda en korrupt organisation IPCC. Han fick avgå anklagad för sexuella trakasserier…
  Och jag tror också att klimatet mycket är knutet till naturliga orsaker om än inte allt.. IPCC används som alibi av svenska politiker. FN är ”fint” så därför måste de ha rätt..
  Angående IPCC så rapporterar man om att IPCC nu formaliserat reglerna för hur medlemmarna väljs ut till den mäktiga ”bureau” som övervakar arbetet med rapporterna, nu närmast AR5.. Vilket späder på misstankarna att inte allt står rätt till..
  IPCC mötena är väckelsemöten där tusentals flyger dit för att delta.
  Bara ett fåtal förhandlar. Speciellt inbjudna är rödgröna organisationer
  såsom Greenpeace och WWF enligt Stockholms initiativet….

  Miljöpolitiken hemsöks inte sällan av flockbeteende och ideologi. Man går
  ut med begränsande åtgärder för mäniskor. Hänförda
  åsiktsmonopol gör dyra misstag.. Som vi får betala genom skatten, som ett nu indexreglerat bensinpris.

 2. goran_mp_larsson skriver:

  Det är alltid lika häpnadsväckande när klimatförnekande uttalar sig ! Det är verkligen som strutsen som stoppar huvudet i sanden ! Det är mycket bra att kyrkans ledare beskriver den situation som vi befinner oss i kopplat till det verkliga klimat hotet och dess verkliga risker ! Den som inte vill se detta är verkligen blinda mot framtidens utmaningar och vägrar se vad som måste göras !

 3. rödgrönrebell skriver:

  Haha, ni konspirationsteoretiker må vara rent samhällsfarliga, men ni är inte utan ett visst underhållningsvärde :)
  ”Överstat”, ”ny världsordning”… ska du inte dra till med frimurare och utomjordiska reptilmänniskor när du ändå är i farten? :D

 4. Nisse skriver:

  Så du menar att IPCC kännetecknas av att man dyrkar en övertygelse som saknar vetenskaplig grund? Och du tycker inte för en sekund att insändaren ovan samt dina rader är helt baserade på just den tekniken?

 5. Sture Åström skriver:

  Varje påstående jag gör är lätt att verifiera. Studera sidorna med fakta, som jag visat hur man googlar till. Återkom sedan och tala om vilka fakta ni betvivlar.
  Mina uppgifter om global fördelningspolitik kommer direkt från höga funktionärer inom IPCC och FN: googla ”nzz ottmar ipcc” och ”figueres intentionally”. Det är inga hemligheter. Men man måste lägga ihop två och två för att förstå att det de säger betyder planekonomi. Styrd av FN :s byråkrater. Det kan summeras som den världsrevolution som de röda kommunisterna inte lyckades med.

 6. Leif Johansson skriver:

  Det är bara så att man har haft fel flera gånger i IPCC och har du något att komma med så ut med det nesse….. Bara för att man lyder under FN kolossen är det per automatik att man har vetenskapen på sin sida…

  De datormodeller som FN:s klimatpanel IPCC har använt för att
  förutsäga hur jordens temperatur kommer att utvecklas överdriver
  koldioxidens betydelse för klimatet och ger felaktiga prognoser. Det
  medger IPCC i ett utkast till en stor klimatrapport..Kan vi läsa…

 7. Leif Johansson skriver:

  Klimatförnekare? Vem förnekar klimatet? Jämför du kritik mot miljöuppfattningar som att man förnekar klimatet? Märklig tankegång i så fall… Och strutsen har jag läst stoppar ALDRIG huvudet i sanden som nog det snarare finns människor som gör..
  Och blinda mot framtidens utmaningar? Menar du dem som är ideologiskt betingade?

 8. Nisse skriver:

  Så vi ska liksom vara lite tysta om att det förekommer orättvisor när det gäller fördelningen av världens resurser… för då upphör miljöförstörningen?
  Och om vi behöver bevis för det så kan vi hitta det på internet?

 9. OveNordstrom skriver:

  Den stora frågan angående klimatförändringarna är väl närmast om vi har råd att chansa och inte göra något alls?

 10. Leif Johansson skriver:

  Enligt min mening så inriktar man sig till absolut största delen på koldioxidutsläppen i världen… Där har man brösttoner som domedag och så vidare… Där heller inte en oansenlig summa skattepengar betalas ut till projekt som inte visas kunna bära sin egen kostnad..

  Var finns skogsskövlingen(inte minst regnskogen), Världshaven färskvatten/matförsörjningen, sopbergen, luftföroreningarna både på gator och där människor arbetar och går i skolan, utrotning av arter t.ex. Tänk om de finge uppmärksamheten riktade emot sig med lika dyra konferenser som koldioxidutsläppen.. Tänk om en del av dessa slantar styrdes över till dessa viktiga miljöfrågor..

  Nu skall den rika världen styra över u-länder att inte göra det som vi gjorde för att få upp vårt välstånd..

 11. rödgrönrebell skriver:

  Snillen spekulerar… :D

Kommentarerna är stängda