Gå direkt till Nyheten (Regionen öppnar för personalsatsningar)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 13 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regionen öppnar för personalsatsningar

Publicerad onsdag, 29 april 2015, 13:55 av Redaktionen

Den grönblå ledningen – allianspartier och Miljöpartiet – offentliggör i dag förslag till satsningar på personalen.

– Personalen är den viktigaste resursen inom sjukvården. Därför lyfter vi i GrönBlå Samverkan personalfrågorna och föreslår stora satsningar för att attrahera personal och samtidigt behålla de medarbetare som redan finns. Fler karriärvägar, försök med schemaförändringar och olika arbetstidsmodeller och en satsningar på löner och fortbildning inom hälso- och sjukvården är delar av förslaget.
Det säger Gunilla Levén (M) ordförande i Personalutskottet

Detta är en del av satsningarna som föreslås:

 • Extrasatsning på löner och lönekarriär inom hälso- och sjukvården. 50 miljoner kronor för 2016 och ytterligare 50 miljoner för 2017. Totalt handlar det om en ökad ram om 150 miljoner kronor 2015-2017.
 • Fortsatt satsning på förstärkt yrkesintroduktion för sjuksköterskor med 20 miljoner kronor från 2015
 • 20 miljoner kronor för ST-block inom allmänmedicin från 2015.
 • 15 miljoner kronor för 2016 och ytterligare 15 miljoner kronor för 2017 för betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Total ramökning är 45 miljoner kronor 2015-2017.
 • 11 miljoner kronor för 2016 och samma för 2017 för en utökning av AT-platser med 10 st (läkarstudenternas allmäntjänstgöring).
 • 5 miljoner kronor för 2016 och 5 miljoner kronor för 2017 för betald utbildning för undersköterskor. Totalt handlar det om en ökad ram om 15 miljoner kronor 2015-2017.
 • 3,5 miljoner kronor för ST-tandläkare (specialistutbildning) 2016 och 2017.
 • En regionomfattande utbildning som stöd för lönesättande chefer i hela regionen
 • Pröva och utvärdera olika arbetstidsmodeller samt se över möjligheterna att minska helgtjänstgöringen inom sjukvården
 • Fortsätta och utöka arbetet med uppgiftsväxling
 • En satsning görs under perioden för att införa en gemensam lägstanivå om 1200 kr/år och anställd i friskvårdsbidrag som ska vara implementerad senast 2017-01-01. Målsättningen är att ytterligare höja lägstanivån till 1500 kr/år och anställd 2018
 • Totalt 6 miljoner kronor för utbildningsinsatser för tandhygienister

– Vår förhoppning är att vi med dessa satsningar i ett första steg kan ge personalen bättre förutsättningar, större arbetsro och framtidstro. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi måste värna om den.