Gå direkt till Nyheten (Debatt: 25 nya läkartjänster i psykiatrin)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 04 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: 25 nya läkartjänster i psykiatrin

Publicerad tisdag, 28 april 2015, 16:10 av - Inskickat material

debatt-insikonDen psykiatriska vården i västra Götaland har fått ta emot en hel del kritik för att vara otillräcklig. I en debattartikel skriver här Gunilla Levén (M) och Monica Selin (Kd) att de skapas 25 nya ST-läkar-tjänster i psykiatrin.

Vi tillsätter 25 ST-tjänster inom psykiatrin

Den psykiatriska vården har under många år varit mycket ansträngd och haft stora problem med tillgänglighet och bemanning. På många håll har man blivit beroende av hyrläkare för att klara verksamheten. Något som är dyrt och sämre för patienterna som går miste om kontinuitet och möjlighet till fast läkarkontakt. Väntetiderna för diagnos och behandling är ofta oacceptabelt långa. Media har rapporterat om att 500 personer just nu väntar på att få hjälp – enbart vid vuxenpsykiatrin i Skövde – många av dem är prio ett-patienter. Personalbehoven är stora och kompetensförsörjningen hotad.

Samtidigt är intresset för specialistutbildning i psykiatri stort bland unga legitimerade läkare och på flertalet sjukhus finns det fler läkare som är intresserade av ST-tjänster än det finns ekonomiskt utrymme för att anställa.

För att kunna driva den specialiserade vuxenpsykiatrin utan hyrläkare krävs både uthållighet och långsiktiga kompetens- och utvecklingsinsatser. Krafttag måste till nu.

Den GrönBlå majoriteten tar därför initiativ för att förstärka kompetensförsörjningen inom psykiatrin. Tidigare har GrönBlå Samverkan beslutat att stegvis tillföra psykiatrin 200 miljoner kronor extra per år –  50 miljoner kronor redan i år och därefter höjs ramen ytterligare 75 miljoner kronor både andra och tredje året. Resurser som oavkortat ska gå till att förstärka såväl vuxenpsykiatrin som barn- och ungdomspsykiatrin. Utöver denna nivåhöjande satsning har vi också inrättat en särskild psykiatriberedning. Nu förstärker vi satsningen ytterligare.

Det är viktigt att snarast få en bättre balans mellan efterfrågan och tillgång till specialister inom psykiatrin. Vi föreslår därför en introduktionsfinansiering av 25 stycken ST-tjänster inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin.

Vårt förslag är en viktig pusselbit i den GrönBlå majoritetens gemensamma kraftsamling för en stärkt psykiatri. Målsättningen är att förbättra tillgängligheten, kontinuiteten, säkerheten och kvaliteten för en väldigt skör och utsatt patientgrupp. Den GrönBlå majoriteten menar allvar – Vi kommer att fortsätta vårt målmedvetna arbete för att stärka den psykiatriska vården. Vården och omsorgen för dem som lider av psykisk ohälsa ska tryggas.

Gunilla Levén (M) – Ordförande i Personalutskottet
Monica Selin (KD) – Ordförande i Psykiatriberedningen