Gå direkt till Nyheten (Folkesson får besluta om det vilda)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 04 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Folkesson får besluta om det vilda

Publicerad torsdag, 16 april 2015, 17:13 av - Inskickat material

folkessonUnder tisdagen nominerade Regionfullmäktige i Västra Götaland Kent Folkesson (C) Lidköping som ersättare i Viltförvaltningsdelegationen.
Folkesson är även aktiv politiker i Lidköpings kommun.
– Jag är glad att ha fått förtroendet av Centerpartiets grupp att sitta i Viltförvaltningsdelegationen för det är viktiga frågor, säger Kent Folkesson (C) i ett pressmeddelande.

Kent Folkesson kommer ursprungligen från Värmland och har haft skog och jakt som sitt största intresse sedan barnsben.

– Den absolut största utmaningen som jag ser det är vildsvin, dels ur ett ekonomiskt perspektiv för skadeverkningarna i jord- och skogsbruket men också som en möjlighet där en aktiv förvaltning kan utveckla vildsvinet till en resurs för landsbygden både på tallriken och som jaktupplevelse, säger Kent Folkesson (C).

En annan utmaning som Folkesson ser är rovdjursförvaltningen där vargen oundvikligen hamnar i fokus. Men Folkesson räds inte att arbeta med den frågan.

– Det som händer i vissa delar av Västra Götalands län just nu, med en etablering av vargrevir, var något som vi gick igenom i min hembygd redan i slutet av 80-talet. För mig är det inte mer dramatiskt att förvalta en vargstam med jakt under ordnade former än det är att vi förvaltar vår älgstam, hjortstam och så vidare, säger Kent Folkesson (C).

Jakt och viltvård är en folkrörelse liksom mycket annat friluftsliv därför är det viktigt att alla som vill vistas i skog och mark kan göra det och samsas oavsett om man går i skogen med bössa, bärhink eller bara för rekreation.

Riksdagen har sedan tidigare fattat beslut om att Sverige ska ha licensjakt. Drygt nio tiondelar av riksdagens ledamöter röstade ja till beslutet, inklusive Socialdemokraterna som i dag ansvarar för svensk jaktpolitik i regeringen. Tyvärr har regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu valt att utreda frågan ytterligare en gång.

– Det finns nog inget djur i Europa som är så väl utrett som den svenska vargstammen. Ett annat problem med denna enorma fokusering på vargen är att andra vilt hamnar i skymundan i forskningen och det är inte bra för viltvården totalt sett, fortsätter Kent Folkesson (C).

Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götalands län fattar beslut i strategiska och övergripande frågor för länets viltförvaltning. Länsstyrelsen har utsett en viltförvaltningsdelegation med representanter från olika intressegrupper: naturvård, näringsliv och turism, friluftsliv, jakt, fiske, skog och jordbruksmark. Delegationen ersätter viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen. Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.