Gå direkt till Nyheten (Debatt: Västtrafik svarar på kritik om priserna)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 02 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Västtrafik svarar på kritik om priserna

Publicerad onsdag, 11 mars 2015, 14:48 av Insändare

debatt-insikon– Förutsättningarna är så olika i olika län att prisjämförelser i kollektivtrafiken blir omöjlig att göra rättvis.
Det skriver Kristian Lans, Västtrafik, i ett svar på en tidigare insänd artikel i Lidköpingsnytt.

Klicka till: https://www.lidkopingsnytt.nu/2015/03/10/debatt-varfor-ar-vasttrafik-dyrast/

Tack för dina synpunkter.
Att jämföra priser mellan olika län är komplicerat. Förutsättningarna är ofta så olika att det blir omöjligt att göra en rättvis jämförelse. Det är många faktorer som påverkar priset, exempelvis det totala trafikutbudet i länet, hur stort länet är, befolkningstäthet, hur prisstrukturen är uppbyggd beträffande zoner och hur man väljer att sätta priserna beroende på hur ofta man reser. Prisnivåerna styrs också av kraven på självfinansiering, det vill säga hur stor del av verksamheten som finansieras av biljettintäkter respektive skattemedel. Därigenom är priserna i kollektivtrafiken ytterst en politisk fråga.

Priset för ett 30 dagars periodkort inom Stockholms län är 790 kr, oavsett om du gör korta eller långa resor inom länet. I Västra Götaland finns periodkort beroende på reslängd, med vuxenpriser från 475 kr (tätortskort) till 1 685 kr (Regionen Runt). Regionen Runt-kortet motsvarar ett område vars landareal är ca 3,5 gånger så stort som Stockholms län. Skånetrafiken har också periodkort beroende på reslängd, från 385 kr (495 kr i de större städerna). Som du skriver kostar ett periodkort för hela Skåne län 1 195 kr, men då skall man ta hänsyn till att Västra Götalands län har drygt dubbelt så stor landareal, vilket påverkar kostnaderna. Västtrafik har också ett medföljandeerbjudande (gäller nästan alla periodkort och samtliga dygnsbiljetter) där den som fyllt 20 år får ta med tre personer under 20 år utan extra kostnad på Västtrafiks fordon.

Västtrafiks lokalhyror för kontoren i Göteborg, Skövde, Borås och Vänersborg, är en mycket liten del av våra utgifter om man jämför med kostnaderna för att bedriva och utveckla vår trafik. Som vi redan nämnt är det andra faktorer som styr biljettpriserna. För oss är det dessutom viktigt att finnas på plats ute i regionen, inte minst för att vara närmare våra samarbetspartners och våra kunder.

Beträffande seniorrabatt erbjuder Västtrafik kommunerna seniorkort. Det innebär att kommunen betalar en avgift till Västtrafik och att senioren då har fria resor i sin hemkommun. En betydande andel av regionens seniorer har idag tillgång till seniorkort, exempelvis i Göteborg, Borås, Trollhättan, Skövde och Uddevalla, och fler kommuner är på gång.

Västtrafik erbjuder inget sommarkort idag men det är något som vi vet att våra kunder efterfrågar. Vi tar med oss det önskemålet i vårt fortsatta arbete med att utveckla sortimentet.

Kristian Lans Västtrafik