Gå direkt till Nyheten (Förändringstakten i sjukvården ska ökas)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 06 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förändringstakten i sjukvården ska ökas

Publicerad måndag, 09 mars 2015, 11:51 av Redaktionen

sjukhusinfartlop– Skaraborgs Sjukhus backar inte in i framtiden. Tvärtom.
Sjukhusdirektör Lars Johansson har lagt in högsta växeln för att öka förändringshastigheten. Nya fokusgrupper ska visa vägen framåt.
Det framgår av en intervju med Lars Johansson gjord av infoenheten vid Skaraborgs Sjukhus.

–Jag har bildat grupperna för att skapa fokus, delaktighet, aktivitet och utveckling kring sjukhusövergripande, definierade och strategiskt viktiga framtidsområden för Skaraborgs Sjukhus. Arbetet ska bidra till att utveckla kvalitet, ekonomi och stärka oss internt och externt, säger Lars Johansson. Lars Johansson har använt arbetssättet i flera av de organisationer han har arbetat inom tidigare; primärvård, sjukhus och utbildningssektorn.

-Mina erfarenheter av arbetssättet är mycket goda, säger Lars Johansson.

– Fördelen är att många blir engagerade. Alla våra verksamhetschefer, men också många enhetschefer och medarbetare som har ett engagemang i de frågor som respektive fokusgrupp arbetar med, säger Lars Johansson.

Kan du ge något exempel?
– Absolut. I vår fokusgrupp kring Skaraborgs Sjukhus framtidsbild finns både patienter och unga läkare med. En annan fördel är också att vi får en kontinuerlig återkoppling i ledningsgruppen, eftersom alla verksamhetschefer deltar i någon av grupperna.

Tanken är att fokusgruppernas förslag snabbt ska ge resultat som syns i verksamheterna och det därför viktigt att även små idéer tas tillvara och genomförs. Den nyligen beslutade vårdplatsökningen är ett resultat av fokusgruppen ”samling kring vårdens” arbete och analys.

Vissa av grupperna kommer att vara mer tidsbegränsade, exempelvis ”SkaS framtidsbild” och ”Produktions- och kapacitetsstyrning”. De flesta kommer dock att behöva arbeta i ett flerårspespektiv.

– Fokusgruppen ”SkaS framtidsbild” arbetar intensivt och ska vara klara med sitt arbete i maj. Jag är övertygad om att vi kommer att få många konkreta resultat framöver, säger Lars Johansson.

Följande fokusgrupper finns inom Skaraborgs Sjukhus:
1.Kompetensförsörjning,
2.Samling kring vården,
3.SkaS framtidsbild,
4.Kapacitets- och produktionsplanering – optimerad resursanvändning,
5.Patientsäkerhet,
6.Information / kommunikation / marknadsföring / Varumärke,
7.Läkemedel,
8.Medicinsk diagnostik,
9.Personcentrerad vård,
10.Närsjukvård,
11.Lokalt driven fokusgrupp med stöd från förvaltningen: ”Samling runt Psykiatrin SkaS”.

Lidköpingsnytt – www.lidkopingsnytt.nu