Gå direkt till Nyheten (95.000 utfrågas om hälsa)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

95.000 utfrågas om hälsa

Publicerad måndag, 23 februari 2015, 13:59 av Redaktionen

Enkäter är en av de vanligaste verksamheterna bland myndigheter och offentliga verksamheter. Nu ska 95.000 i Västra Götaland deklarera sin hälsa.

Denna veckan får 95.000 västragötalänningar folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?”.

I enkäten finns frågor om fysisk och psykisk hälsa, alkoholkonsumtion, rökning, övervikt och fetma, tandhälsa, vårdutnyttjande, trygghet, arbetsmiljö med mera. Med enkäten vill Västra Götalandsregionen ha svar på hur hälsan ser ut i Västra Götaland och hur den är fördelad; finns det skillnader beroende på var man bor och mellan olika grupper, t ex ålder, kön, socioekonomi, födelseland?

Enkätundersökningen görs för att få ökad kunskap om människors hälsa och livsvillkor och följa förändringar över tid. Genom att svara på enkäten är man med och påverkar Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete. Resultatet kommer att användas som underlag för planering och prioritering av av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Enkäten, som innehåller ett 70-tal frågor, skickas ut till 95.000 personer i åldrarna 16-84 år i Västra Götaland från och med 23 februari. Enkäten kan besvaras även på webben med hjälp av användarnamn och lösenord som finns i enkätutskicket. Sista svarsdatum är 5 maj.

Resultaten kommer att presenteras under hösten per kommun och fördelat på ålder, kön, socioekonomi, födelseland etc. Jämförelser kommer att göras med resultaten från år 2011 och 2007 då enkäten genomfördes med samma omfattning.