Gå direkt till Nyheten (Anställs för att öka lokal upphandling av mat)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Anställs för att öka lokal upphandling av mat

Publicerad torsdag, 15 januari 2015, 09:50 av Redaktionen

Pernilla-Fischerstrom_15011Västra Götaland är en av Sveriges främsta livsmedelsregioner och det finns förutsättningar för ökad produktion och konsumtion av lokalt producerad mat. Offentlig upphandling av livsmedel är en viktig del i utvecklingen, menar Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen som samarbetar i frågan.  En nyinrättad heltidstjänst kommer att fokusera på frågan under 2015-16.
Pernilla Fischerström – tidigare Dafgård – har anställts.

En vanlig vardag i Sverige äter ungefär var tredje svensk mat som är finansierad av skattemedel – exempelvis på äldreboenden, sjukhus och skolor. 2013 utgjordes knappt hälften den totala livsmedelsförsäljningen till offentlig marknad av svenskproducerade livsmedel. Länsstyrelsen samarbetar nu med Västra Götalandsregionen för att bidra till en ökning av andelen svensk och framför allt lokal- och regionalproducerad mat i de offentliga måltiderna.

– Den offentliga sektorns inköp av livsmedel har stor betydelse för de lokala livsmedelsföretagen, men också för djurvälfärden, miljön och arbetstillfällena. Under 2015 intensifierar vi arbetet med att stötta kommuner och producenter i deras arbete med offentlig upphandling och anbud, säger Peter Svensson, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Debatten om offentlig upphandling av mat har varit aktuell de senaste åren och kritiken gäller bland annat att det varit svårt för lokala livsmedelsaktörer att få in sina produkter i de offentliga köken. 2014 antogs nya EU-direktiv om offentlig upphandling som bidrar till att det kommer bli lättare för inköpare att ställa krav på kvalitet och inte bara se till anbud med lägsta pris.

För att driva på den positiva utvecklingen har Pernilla Fischerström anställts på Länsstyrelsen, en tjänst som samfinansieras av Västra Götalandsregionen. Pernilla, som närmast kommer från Dafgårds, ska arbeta för att fler lokala företag ska delta i upphandlingar av livsmedel och öka leveranserna till de offentliga köken.

– Mitt fokus är att medverka till att producenterna och kommunerna hittar varandra, får förutsättningar för kompetensutveckling och att fler lokal- och regionalproducerade råvaror används i de offentliga måltiderna, säger Pernilla Fischerström, processledare på Länsstyrelsen Västra Götaland.