Gå direkt till Nyheten (Överenskommelsen om Västsvenska paketet står fast
Trängselskatten är avgörande)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Tisdag 25 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Överenskommelsen om Västsvenska paketet står fast
Trängselskatten är avgörande

Publicerad tisdag, 09 december 2014, 15:47 av Redaktionen

Västra Götalandsregionen står fast vid överenskommelsen om Västsvenska paketet. Det är det sammanfattande svaret på Göteborgs förfrågan om fortsättningen för det västsvenska paketet. VGR står med bred politisk enighet fast vid avtalet och anser att det är viktigt att tidplanen för paketets ingående delar hålls. VGR menar också att det Västsvenska paketet är ett samlat paket av åtgärder som parterna beslutat om och som inte kan brytas ut i dess olika delar.

VGR anser vidare att genomförandet av hela Västsvenska paketet är viktigt för hela Västra Götaland. Det är avgörande för att till exempel kunna gå vidare med de nödvändiga kapacitetsförstärkningarna och utbyggnaden av järnvägarna till och från Göteborg.

När det gäller trängselskatten och den lokala/regionala medfinansieringen är VGR´s uppfattning att den är avgörande för alla satsningar i paketet och utgör en integrerad del av paketet och står för en dominerande del av medfinansieringen. I ett växande Västsverige med en ökad befolkning och ett växande näringsliv anser VGR att det är en utmaning att hantera det ökade transportbehovet för invånare och näringsliv och att genomförande och finansiering av hela paketet är avgörande för att utveckla ett hållbart transportsystem.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna och underteckna förslaget till svarsbrev till Göteborgs Stad om avtalet om medfinansiering av Västsvenska paketet.