Gå direkt till Nyheten (Läs dina journaler på internet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 19 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Läs dina journaler på internet

Publicerad onsdag, 05 november 2014, 15:16 av Redaktionen

Patienters möjlighet att medverka i den egna vården ska stärkas. En plan ska tas fram för hur alla i Västra Götaland ska ha tillgång till sin journal via internet inom tre år. Först ut blir mödrahälsovård och förlossning.

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade idag att föreslå att regionstyrelsen beslutar om en plan för införande av säkra e-tjänster för journalinformation. Genom att patienterna har tillgång till uppgifterna om den egna hälsan ges möjlighet till att i större utsträckning vara delaktiga i den egna vården.

Inom Västra Götalandsregionen finns ett flertal journalsystem i primärvården och på sjukhusen. Systemen har olika tekniska förutsättningar att kunna ansluta till en lösning för hela landet som ger patienter möjlighet att läsa sina egna journaler. Införandet måste därför ske i olika etapper.

I sitt förslag till regionstyrelsen framgår att journalsystemet för mödrahälsovård och förlossning ansluts först. Därefter ansluts sjukhusens journalsystem och i sista etappen primärvårdens. Arbetet beräknas pågå till 2017.

Genomförandeplanen ska innehålla förslag till regelverk, tidplan, kostnadsberäkning och finansiering av införandet.

I den förstudie som gjorts på nationell nivå framkommer flera positiva effekter om patienterna har tillgång till journalerna via internet. Bland annat får patienterna bättre överblick över sin hälsa och vård, de kan vara mer förberedda och motiverade samt att de har större möjlighet till delaktighet. Vidare kan tillgången till journalen göra att efterlevnaden till behandlingar ökar, att vården blir mer öppen och begriplig samt att förtroendet för vården ökar.