Gå direkt till Nyheten (Debatt: Viktigt stöd hotas av indragning
1.200 barn i VG-regionen kan drabbas)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 31 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Viktigt stöd hotas av indragning
1.200 barn i VG-regionen kan drabbas

Publicerad fredag, 24 oktober 2014, 07:02 av Insändare

debatt-insikon– Barn med t ex Autismspektrumtillstånd och/eller ADHD är i behov av en bra utredning, olika sorters behandlingar och habilitering. Tanken bakom förändringsbeslutet är att samla både utredning och behandling på ett och samma ställe. Det är en bra tanke på många sätt om det görs på rätt ställe och med rätt kompetens, men det är förändring som inte kan ske på en kafferast och även sex månader är i detta sammanhang en mycket kort tid.
Det skriver en samlad grupp av företrädare för autism och asperger i en debattartikel.

I den bistra verklighet som många barn med diagnoser inom neuropsykiatrin och deras familjer lever i har ytterligare ett stort stressmoment tillkommit under sommaren 2014 sedan stöd till viktig habiliterande verksamhet nu riskerar att dras in.

Den 17/6 2014 togs ett beslut om en ny Regional Medicinsk Riktlinje (HSD-A 28-2014) inom VG-regionen som medför att alla barn över fem år som har Autismspektrumtillstånd (ett samlingsnamn för alla med autism inklusive Aspergers syndrom) och som inte har någon utvecklingsstörning eller annan diagnos som faller inom habiliteringens område omgående skall överflyttas från Barn- och ungdomshabiliteringen (HAB) till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP).

Detta beslut berör över 1.200 barn inom VG-regionen och togs utan att BUP hade fått ökade resurser, kompetens och utan att de hade fått möjlighet att omstrukturera sig och utöka sina personalgrupper för att möta dessa barn och ungdomar.

Resultatet blev inte bra!

Personal på Habiliteringen fick ge besked till oroliga föräldrar, BUP förstod inte hur de skulle kunna ta emot alla dessa barn utan mer resurser och ny kompetens i ett allt ökande remissinflöde som påbörjades långt innan detta beslut togs. Remitterande instanser fick tillbaka sina remisser från HAB med hänvisning till BUP, förtvivlade familjer ringde till våra organisationer, vi på organisationerna slet våra hår när vi försökte hitta information om vad som gällde och hur detta skulle gå till….

Slutligen drog någon i bromsen och man fick enas om att denna förändring inte kan ske omgående utan att det måste till en rad insatser för att kunna genomföra detta. BUP har nu fått sex månader på sig att förbereda sig på att ta emot minst 1200 barn från HAB!

Tanken bakom förändringsbeslutet är att samla både utredning och behandling på ett och samma ställe. Det är en bra tanke på många sätt om det görs på rätt ställe och med rätt kompetens, men det är förändring som inte kan ske på en kafferast och även sex månader är i detta sammanhang en mycket kort tid.

Barn med t ex Autismspektrumtillstånd och/eller ADHD är i behov av en bra utredning, olika sorters behandlingar och habilitering med möjlighet till kognitiva hjälpmedel, sjukgymnastik, ibland logoped, stödsamtal och hjälp att hitta egna strategier i vardagen, KBT, medicin, specialpedagogik bland annat. Även föräldrar och andra anhöriga som exempelvis syskon behöver stöd och kunskap, fortbildning och vägledning. Samverkan måste ske med skola och andra instanser. Allt för att ge barnet, dess familj och omgivning en välfungerande vardag och livskvalité för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa vilket annars leder till ökade kostnader i framtiden.

Men i den nya förändringen är det långt ifrån säkert att barn med AST får några habiliterande insatser precis som barn med ADHD i dag inte heller har fått det på BUP.

Vi organisationer som samlar barn, unga och vuxna med AST och/eller ADHD och deras anhöriga ställer oss också frågande till varför barn med AST och/eller ADHD inte erbjuds habilitering i samma utsträckning som barn med andra funktionsnedsättningar. Rätt stöd och habiliterande insatser är minst lika viktiga för de barn och unga vi representerar för att de ska kunna delta i samhället på samma villkor som andra.

Så till er beslutande chefer inom Barn- och ungdomspsykiatrin: Ta nu tillfället i akt att utveckla en välfungerande och mer välutvecklad verksamhet för barn med AST och/eller ADHD där de får utredning, behandling och habilitering utförda av kompetent personal som är välutbildade och kunniga inom området.

Till sist : varför inte mer frekvent lyssna på oss organisationer som både har kontakt med många familjer inom VG-regionen och som lever med neuropsykiatriska diagnoser i vardagen. Vi delar gärna med oss av vår kunskap samt erfarenhet och samverkar gärna tillsammans med er för att skapa ett samhälle som ger barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möjlighet att kunna utvecklas utifrån sin fulla potential.

 Annika Lindström, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Göteborg
Gertie Odelberg för Autism- och Aspergerföreningen VG distrikt Söder
Mario Imhof för Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg
Stefan Trollheden, ordförande Autism- och Aspergerföreningen VG Fyrbodal
Anita Larsson, ordförande Attention Uddevalla
Madeleine Larsson Wollnik, ordförande Attention Hisingen-Kungälv
Billy Lindblom, ordförande Attention Skaraborg
Ulrika Melander, ordförande Attention Öckerö
Henrik D. Ragnevi, ordförande Attention Göteborg
Jimmy Sundbom, ordförande Attention Dals Ed 

www.autism.se
www.attention-riks.se

 

3 kommentarer på “Debatt: Viktigt stöd hotas av indragning
1.200 barn i VG-regionen kan drabbas”

 1. Sussie Olofsson skriver:

  Så länge man ser till symptom och diagnos i stället för till funktion och funktionshinder så kommer en himla massa barn att ”ramla mellan stolarna”!

  Detta har lett till att det, under de drygt femton år som gått (1998-2014), har hamnat en allt för stor skara barn och ungdomar utan någon som helst habiliterande insatser, oavsett diagnos!

  Något som i sin tur har påverkat dessa barn och ungdomar mycket negativt i form av psykisk ohälsa. En onödig belastning av BUP som hade kunnat undvikas om tjäntemännen hade varit mer lyhörda!

  Frågan är hur många fler barn och unga vi skall offra innan vi tar vårt förnuft till fånga genom att använda oss av de resurser och kunskaper (forskning och studier utanför de medicinska ramarna) samt beprövade erfarenheter som redan finns!?

  Det går att göra så mycket mer för de här barnen och ungdomarna än vad vi gör idag – och i andra änden kommer då kostnaden att sjunka rejält för den här gruppen barn och unga eftersom de förebyggande åtgärderna ger ett minskat behov av psykiatriska och habiliterande insatserna/åtgärderna!

  Våra barn och unga är värda ett bättre bemötande än vad som i dag erbjuds dem och deras föräldrar!

  Efter över 40 års arbete med barn och unga som har ett speciellt behov av bemötande kan jag enbart konstatera att sjukvårdens resurser har blivit bedrövliga för den här gruppen barn och unga under de sista 15 åren! Behandlingsresultatet kan bli långt mycket bättre än vad det är i dag och det vi förlorar på gungorna kommer vi att ta igen på karusellerna!

 2. Sussie Olofsson skriver:

  Den dagen sjukvården inser att bedömning av barnets funktion och
  funktionshinder ökar möjligheterna för barnet att bli friskare, eftersom
  vi får en bredare bas att stå på vad gäller behandlingsinsatser
  och/eller bemötande, den dagen kommer fler barn och unga som hör till
  den här gruppen barn slippa att utveckla psykisk ohälsa vilket innebär
  enorma besparingar, både resursmässigt och ekonomiskt, inte enbart för
  barnet utan även för familjen och samhället!

 3. Sussie Olofsson skriver:

  HUR har det egentligen gått för BUP att bygga upp habiliteringsverksamhet och VILKEN form av habilitering har just ditt barn kunnat få via BUP!?

Kommentarerna är stängda