Gå direkt till Nyheten (Regionen höjer – som väntat – skatten)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 10 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regionen höjer – som väntat – skatten

Publicerad tisdag, 21 oktober 2014, 15:14 av Redaktionen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige höjer regionskatten med 35 öre till 11,48 öre per skattekrona från och med 1 januari 2015.

Höjningen blir en förstärkning av Västra Götalandsregionens intäkter med 1,1 miljard kronor. Förslaget till förändrad skattesats kommer att behandlas i regionfullmäktige den 25 november.

Socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning om att återkomma i november med eget förslag till skattesats för kommande mandatperiod.

Förslaget till en förändrad skattesats förändrar förutsättningarna för det pågående vårdöverenskommelsearbetet. Regionstyrelsen beslutade därför, efter ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna, att arbetet med vårdöverenskommelserna ska vara avslutat senast den 30 november 2014 (istället för 30 oktober).

Sverigedemokraterna yrkade om en oförändrad regionskatt.