Gå direkt till Nyheten (”Ansträngt år för personal och ekonomi – sjukhusen i Skaraborg hårt belastade)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Fredag 15 november 2019
  1. Dagens namn:
  2. Leopold
  3. I morgon:
  4. Vibeke och Viveka

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

”Ansträngt år för personal och ekonomi – sjukhusen i Skaraborg hårt belastade

Publicerad fredag, 19 september 2014, 13:16 av Redaktionen

sjukhusinfartlopSkaraborgs sjukhus styrelse behandlade vid sitt senaste möte delårsrapporten per augusti 2014. Året har hittills varit ansträngt för medarbetarna inom sjukhuset. Tidigare års restriktivitet med färre medarbetare och höga akuta patientflöden har resulterat i en hårt belastad verksamhet. Situationen under sommarperioden löstes tack vare lojala medarbetare och chefer. Fokusgrupper har nu bildats för att se över arbetssättet inför längre semesterperioder, kallat ”Hållbar sommar”.

Det skriver styrelsen för Skaraborgs Sjukhus i ett pressmeddelande.

− Vi har även tillsatt en fokusgrupp som långsiktigt ska arbeta med kompetensförsörjning, rekryteringsfrämjande aktiviteter och utvecklat arbetssätt inklusive arbetstidens förläggning, säger sjukhusdirektör Lars Johansson.

Målet uppnåddes inte med att ha väntetider i balans före sommaren och under semesterperioden har akutvård och cancervård varit i fokus.

− Sjukhuset jobbar nu för högtryck med åtgärder och mål för varje månad för att komma i ekonomisk och verksamhetsmässig balans under hösten. Extra insatser kommer att göras både inom egen verksamhet, men också genom köp av vård, säger Susanne Larsson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Korta fakta:
• Antalet deltider fortsätter att minska och medarbetare som erbjuds heltid har ökat.
• En fördjupad analys av vårdintäkterna har genomförts.
• Skaraborghs Sjukhus  förväntar sig nå sina tillgänglighetsmål före årets utgång.
• Sjukfrånvaron har ökat och det har genomförts en omfattande genomgång av samtliga långtidssjukskrivningar.

Prognosen för helårsresultatet är minus 26 miljoner kronor, vilket främst beror på fler årsarbetare, sommarens extra ersättningar och kostnader för bemanningsföretag.