Gå direkt till Nyheten (Mässling i Skaraborg – Sjukvården varnar!)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Lördag 22 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Mässling i Skaraborg – Sjukvården varnar!

Publicerad måndag, 01 september 2014, 13:42 av - Inskickat material

En person med smittsam mässling har vistats på akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde 24 augusti och på Tidaholms vårdcentral 26 augusti.
Mässling är en mycket smittsam virussjukdom och bara att vistas i samma lokal, till exempel på samma mottagning, innebär en smittrisk.

Mässling är en allvarlig infektionssjukdom med risk för komplikationer, där spädbarn, gravida och immunnedsatta personer är extra känsliga. Vuxna som insjuknar blir ofta också sjukare än barn. Insjuknandet är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och luftvägssymtom i form av halsont och en besvärlig torrhosta. Efter någon eller några dagar uppträder ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag, som brukar börja i ansiktet och sprider sig ned över kroppen.

En person som insjuknar i mässling är smittsam fyra dagar före utslagen kommer, till och med fyra dagar efter utslagen har börjat.

Vaccination mot mässling ingår sedan 1982 i barnvaccinationsprogrammet (kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) och ges vid 18 månaders ålder plus en påfyllnadsdos i grundskolans årskurs 1-2.

För personer födda mellan 1982 och 2002 gavs påfyllnadsdosen i tolv-årsåldern. För ett bra och långvarigt skydd krävs två doser. 1971-1981 fick många barn åtminstone en dos vaccin, men införandet skedde vid olika tidpunkter inom landet. Nästan alla födda före 1960 har haft mässling och är därför immuna.

Är man född mellan 1960-1981 varierar skyddet: En del har haft sjukdomen, andra är vaccinerade en eller två gånger, men det finns också många som helt saknar skydd.

Mässling är idag en sällsynt sjukdom i Sverige men varje år uppträder fall som detta. Vid utlandsresa är risken ofta betydligt större och resenärer bör se över sitt skydd.

I det aktuella fallet bedöms följande personer ha utsatts för mässlingsmitta:
– De som vistats på akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde den 24 augusti mellan klockan 08:20 och 13:00.
– De som vistats på Tidaholms vårdcentral 26 augusti mellan klockan 09:30 och 15:00.

Möjligt tidsintervall för att därefter insjukna i mässling är från i dag till och med 14 september.

Vid misstanke: kontakta 1177

Vid misstanke om mässling ska man inte uppsöka vården utan att först ta kontakt med 1177. Misstänkta mässlingfall ska inte vistas i samma väntrum eller lokaler som andra patienter utan undersökas i därför avsedda undersökningsrum.