Gå direkt till Nyheten (Moderater:
(V) har fel i sak om saneringen)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 maj 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Moderater:
(V) har fel i sak om saneringen

Publicerad fredag, 15 augusti 2014, 09:42 av Redaktionen

parti-moderat– Egon Frid (V) har fel i sak när han i sin debattartikel efterlyser statliga bidrag för sanering av mark för bostadsbebyggelse och tar Hamnstaden som exempel, skriver moderaterna Annika Håkanson och Bertil Jonsson i en artikel.

Tidigare artikel – från Egon Frid:
https://www.lidkopingsnytt.nu/2014/08/13/vansterpartietstatsbidrag-for-sanering-i-hamnstaden/

Fel i sak om vem som ska betala sanering

Vänsterpartisten Egon Frid från Vara efterlyser i en insändare statliga bidrag för sanering av industrimark för bostadsbebyggelse, eftersom det annars blir orimliga boendekostnader. Han tar Hamnstaden i Lidköping som exempel.

Problemet är inte bara att sådana bidrag nästan alltid har bidragit till att höja byggkostnaden i Sverige, utan att Egon Frid i fallet Hamnstaden har fel i sak.

Kostnaden för att sanera marken i Hamnstaden kommer inte alls att hamna på bostadsföretagen eller de som ska bo i området, utan på Lidköpingsborna genom skattsedeln.

Anledningen är att kommunalrådet Kjell Hedvall (S) i oktober 2012 tog initiativet till att teckna ett avtal med de bostadsföretag som är utvalda och ingår i det så kallade Hamnstadskonsortiet. Avtalet innebär att priset för marken redan är fastställt och detta sattes långt innan den beräknade kostnaden för marksanering var känd.

På samma sätt valde Kjell Hedvall att i början av 2011 genomföra kommunens köp av mark från Shell i kvarteret Kniven. Affären gjordes upp på ett sätt som för all framtid friskriver Shell från saneringsansvar – trots att man vid köpetillfället inte hade genomfört tillräckligt omfattande provtagningar för att kunna bedöma markföroreningarna och kostnaderna för att sanera.

Tydliga och tidiga varningar från kommunens tidigare miljö- och hälsoskyddschef viftades av allt att döma bort och gjordes inte kända för en bredare grupp av politiker.

I samband med Shellaffären uttalade Kjell Hedvall att kostnaden för att sanera marken inte skulle belasta Lidköpingsborna, utan de bostadsföretag som ska bygga. Nästan två år senare avtalade Kjell Hedvall bort just denna möjlighet.

Annika Håkanson (M)
Bertil Jonsson (M)