Gå direkt till Nyheten (Debatt:
– Det är viktigt att avlasta kostnader för sanering)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 mars 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt:
– Det är viktigt att avlasta kostnader för sanering

Publicerad fredag, 15 augusti 2014, 11:39 av - Inskickat material

vensterpartietVänsterpartiets Egon Frid skriver i en replik i debatten om saneringen av mark för bostadsbyggande att det vore extra viktigt att Lidköping får stöd för saneringens stora kostnader.Tidigare inlägg i debatt-tråden:
Tidigare artiklar i debatten om saneringen:
https://www.lidkopingsnytt.nu/2014/08/13/vansterpartietstatsbidrag-for-sanering-i-hamnstaden/
Moderater: (V) har fel i sak om saneringen
https://www.lidkopingsnytt.nu/2014/08/15/debatt-jag-blir-angripen-av-moderater-skriver-kjell-hedvall/

Replik till Annika Håkanson och Bertil Jonsson båda (M) angående Hamnstaden:

De kostnader som uppstår för markarbeten i samband med bostadsbyggande påverkar boendekostnaden för bostäderna som kommer att byggas.

Detta samband är extra starkt när Allmännyttan bygger hyresrätter då kommunens kostnader transporteras in i boendekostnaden och hyran för kommande hyresgäster! Därför är det viktigt att kunna avlasta planerad byggnation av hyresrätter de kostnader för t ex saneringen av den förorenade marken där Hamnstaden i Lidköping planeras!

Till sakfrågan om kostnaden för att bebygga Hamnstaden så riskerar nu kostnaden för saneringen att stoppa eller förskjuta nyproduktionen av bostäder i Lidköping. Ett statsbidrag till marksanering av förorenad gammal industrimark, främst av miljöskäl, vore gynnsamt för både kommunernas kostnader och för planerat bostadsbyggande.

Därför finns det inget motsatsförhållande mellan Vänsterpartiets förslag om bidrag till marksanering och möjligheten att bebygga Hamnstaden som Annika Håkanson och Bertil Jonsson vill påskina.

Ett beslut om ett statsbidrag för sanering av industrimark vore önskvärt av den kommande regeringen för ett stöd till bostadsbyggandet och för en insats för miljön! Därför vore det extra viktigt att Lidköpings kommun kan få ett stöd för att sanera den gamla industrimarken i hamnen. Viktigt för kommunens ekonomi och för byggande av hyresrätter till rimligt hyror. Särskilt då besluten i Lidköping är att kommunen ska stå för saneringen av marken!

Att de gamla företagen som förorenat marken oftast kommer för lindrigt undan är bara att beklaga!

Egon Frid (V)