Gå direkt till Nyheten (Kritik mot Östbyskolan – gav ej tillräckligt stöd)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kritik mot Östbyskolan – gav ej tillräckligt stöd

Publicerad onsdag, 04 juni 2014, 19:16 av Redaktionen

Skolinspektionen har beslutat kritisera Östbyskolan för hur en elev på skolan hanterats. Det är föräldrarna som anmält skolan. Eleven har svårigheter i några ämnen och har dessutom mycket skolk, samt har avvikit från lektioner.

Skolan har på olika sätt försökt stötta eleven och dennes föräldrar, bl a med kontaktperson och psykologhjälp. Eleven trivs inte på Östbyskolan och tycker att han har fått skulden för mycket som säger sig inte ha gjort.

– Eventuellt uppfattar eleven själva vistelsen i skolan som en kränkning då den innebär en höggrad av tillsyn för att säkerställa alla elevers rätt till trygghet och studiero,  skriver skolledningen och Barn & Skolförvaltningen i sitt yttrande.

– Trots att skolans rektor fick vetskap om elevens stödbehov i januari 2012 upprättades inte något åtgärdsprogram förrän i januari 2013. I åtgärdsprogrammet anges inte elevens behov. I åtgärdsprogrammet har inte heller elevens frånvaro uppmärksammats, skriver Skolinspektionen som alltså anser att åtgärder vidtogs för sent och inte utretts tillräckligt.