Gå direkt till Nyheten (Anslag till forskning i sjukvården och tandvården
forskning om stroke vid Ågården)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Anslag till forskning i sjukvården och tandvården
forskning om stroke vid Ågården

Publicerad tisdag, 27 maj 2014, 08:11 av Redaktionen

FoU-rådet i Skaraborg beviljar varje termin forskningsanslag för att stimulera till forskning. Forskning är viktig för att ge en god och säker vård. Till vårens  ansökningsomgång inkom 16 ansökningar, 11 av dessa beviljades medel.

De projekt som beviljats medel denna omgång är:

Närhälsan: Jesper Poucette, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral.
Långtidsprognos efter stroke – hur gick det för de som inte fick stora motoriska svårigheter? Delstudie av 2007 års population i SLAG-projektet och hur de klarat sig under 5 år.

Karin Rystedt, Närhälsan Hentorp vårdcentral
CRP hos barn med luftvägsinfektion i primärvården.

Klas Fellbrandt, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral, Skövde
DIARYD – Screening för störd glukosomsättning i en invandrarbefolkning från mellanöstern (kompletteringsansökan).

Paolina Weidinger, Närhälsan FoU primärvård
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom: Prevalens, läkemedelsanvändning och samsjuklighet (kompletteringsansökan).

Tobias Andersson, Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Långtidsuppföljning av mortalitet och dödsorsaker hos patienterna i Skaraborgs Diabetesregister jämfört med bakgrundsbefolkningen (kompletteringsansökan).

Tandvård:

Ann-Catrin André Kramer, Folktandvården Bråten Mariestad
Tandhälsans fördelning bland barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen i relation till olika analytiska nivåer och bakgrundsfaktorer.

Skaraborgs sjukhus:

Alexandra Forssgren, Hudmottagningen, Skaraborgs sjukhus
Kartläggning av aktuell bensårsförekomst och klassificering av typ av förekommande bensår i Skaraborg, en kvalitetssäkring av nuvarande vård och underlag för vidareutveckling av omhändertagandet av bensårspatienter.

Björn Peters, Njurmedicin, Skaraborgs sjukhus
Avhandling: Njur- och Njurtransplantatbiopsier i Sverige.

Caroline Bäckström, Kvinnokliniken, Skaraborgs sjukhus
Effekter av föräldraförberedande stöd.

P-G Larsson, Kvinnokliniken, Skaraborgs sjukhus
Utläkning av bakteriell vaginos efter tillskott av laktobaciller.

Yvonne Johansson, Område K, Skaraborgs sjukhus
Undvikbara återinläggningar av patienter med urologisk cancersjukdom på Skaraborgs sjukhus.